Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναζήτηση όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ

Φιλτράρισμα ανά

Αναζήτηση όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ (51)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
 • Εκτελεστικός οργανισμός

EISMEA

Από τις ιδέες στις παγκόσμιες αγορές: Καινοτομία στην Ευρώπη

Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

acer

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας εργάζεται για μια πιο ανταγωνιστική, αποδοτική και ασφαλή αγορά ενέργειας.

Ιστότοπος
https://www.acer.europa.eu
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+386 8 205 34 00
Διεύθυνση
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Σλοβενία
 • Εκτελεστικός οργανισμός

CINEA

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) διαχειρίζεται προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιστότοπος
https://cinea.ec.europa.eu
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, W910, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • Εκτελεστικός οργανισμός

EACEA

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) διαχειρίζεται κονδύλια στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού, της αγωγής του πολίτη και του εθελοντισμού.

Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

ECHA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Ιστότοπος
https://echa.europa.eu/el/home
Αριθμός τηλεφώνου
+358 9 6861 80
Διεύθυνση
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Φινλανδία
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχει ανεξάρτητα επιστημονικά δεδομένα και συμβουλές σχετικά με πιθανούς κινδύνους στην τροφική αλυσίδα.

Ιστότοπος
https://www.efsa.europa.eu/en
Αριθμός τηλεφώνου
+39 0521 036 111
Διεύθυνση
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Ιταλία
 • Εκτελεστικός οργανισμός

ERCEA

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) διαχειρίζεται ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Eurofound

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Ιστότοπος
https://www.eurofound.europa.eu/el
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+353 1 204 31 00
Διεύθυνση
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ιρλανδία
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Eurojust

Η Eurojust υποστηρίζει τη δικαστική συνεργασία στην ΕΕ σε μια σειρά διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως η τρομοκρατία, η εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών και το κυβερνοέγκλημα.

Ιστότοπος
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+31 70 412 50 00
Διεύθυνση
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Χάγη, Κάτω Χώρες
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Europol

Ο Ευρωπόλ στηρίζει τις ενωσιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας, όπως η τρομοκρατία, η απάτη και η εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ιστότοπος
https://www.europol.europa.eu/el/about-europol/
Αριθμός τηλεφώνου
+31 70 302 50 00
Διεύθυνση
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Κάτω Χώρες
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Frontex

Ο Frontex βοηθά τις χώρες της ΕΕ να διαχειρίζονται τα εξωτερικά τους σύνορα και να εναρμονίζουν τους συνοριακούς ελέγχους τους παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη.

Ιστότοπος
https://frontex.europa.eu/el/
Αριθμός τηλεφώνου
+48 22 205 95 00
Διεύθυνση
Plac Europejski 6, 00-844 Βαρσοβία, Πολωνία
 • Εκτελεστικός οργανισμός

HADEA

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει στην ανοικοδόμηση, μετά τη νόσο COVID-19, μιας Ευρώπης που θα είναι θεμελιωδώς πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Διεύθυνση
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
 • Κοινή επιχείρηση της ΕΕ

SESAR 3

Η κοινή επιχείρηση SESAR 3 χρησιμοποιεί την έρευνα και την καινοτομία για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και για την επίσπευση της σύστασης του Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Ιστότοπος
https://www.sesarju.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 507 80 00
Διεύθυνση
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ διαχειρίζεται τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.euipo.europa.eu/el
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+34 96 513 91 00
Διεύθυνση
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Ισπανία
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

ΕSMA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που προστατεύει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.esma.europa.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+33 1 58 36 43 21
Διεύθυνση
201-203 Rue de Bercy, 75012 Παρίσι, Γαλλία
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ)

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θεσπίζει τυποποιημένους κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση τραπεζών στην ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.srb.europa.eu/en
Διεύθυνση
Treurenberg 22, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ/EIOPA)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο διατήρησης ενός αποτελεσματικού και σταθερού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ιστότοπος
https://www.eiopa.europa.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+49 (0) 69 95 11 19 20
Διεύθυνση
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Γερμανία
 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διασυνοριακών κανόνων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

 • Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εργάζεται για την εφαρμογή τυποποιημένων κανόνων για την τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ιστότοπος
https://www.eba.europa.eu/languages/home_el/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
+33 (0)1 86 52 70 00
Διεύθυνση
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Γαλλία