Põhisisu juurde

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid

Filtreeri

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid (51)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet haldab ELi programme, mis aitavad väikeettevõtjail konkurentsivõimelistena püsida. Samuti haldab ta programme teadusuuringute, keskkonna, energeetika ja kalandustööstuse valdkondades.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
ACER
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
https://www.acer.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Sloveenia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) haldab Euroopa Komisjoni programme, mis aitavad kaasa dekarboniseerimisele ja kestlikule majanduskasvule.

Veebisait
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
Euroopa Komisjon, W910, 1049 Brüssel, Belgia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

EACEA haldab hariduse, audiovisuaal-, kultuuri, noorte, spordi, kodakondsuse ja vabatahtliku tegevuse valdkondade rahastamist.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
logo of European Chemicals Agency
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
https://echa.europa.eu/et/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Soome
Logo of European Food Safety Authority
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itaalia
European Commission - Logo
 • Rakendusamet

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet haldab ELi programme teadusuuringute valdkonnas.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis kaitseb ELi finantssüsteemi stabiilsust.

Veebisait
https://www.esma.europa.eu/
Telefoninumber
+33 1 58 36 43 21
Aadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariis, Prantsusmaa
Logo of Eurofound
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis asutati 1975. aastal. Selle ülesanne on pakkuda teadmisi parema sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitika väljatöötamiseks kooskõlas määrusega (EL) 2019/127.

Veebisait
https://www.eurofound.europa.eu/et
E-post
Telefoninumber
+353 1 204 31 00
Aadress
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Iirimaa
Eurojust logo
 • Detsentraliseeritud asutus

Eurojust toetab õigusalast koostööd ELis mitmesuguste piiriüleste kuritegude puhul, nagu terrorism, uimastikaubandus ja küberkuritegevus.

Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Aadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Madalmaad
logo of European Fisheries Control Agency
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
https://www.efca.europa.eu/en
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Hispaania
Logo of European Environment Agency
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Keskkonnaamet annab ELi riikidele sõltumatut teavet keskkonnapoliitika väljatöötamise, rakendamise ja hindamise kohta.

Veebisait
https://www.eea.europa.eu/et
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Taani
Translation Centre for the Bodies of the European Union
 • Detsentraliseeritud asutus
 • CdT

Tõlkekeskus osutab tõlketeenuseid ELi ametitele kogu Euroopas ja teeb koostööd ELi muude tõlketeenistustega.

Veebisait
https://cdt.europa.eu/et
Telefoninumber
+352 421 71 11
Aadress
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luksemburg, Luksemburg