Skip to main content

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid

Filtreeri

Otsige kõiki ELi institutsioone ja ameteid (51)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
 • Rakendusamet

EISMEA

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet haldab ELi programme, mis aitavad väikeettevõtjail konkurentsivõimelistena püsida. Samuti haldab ta programme teadusuuringute, keskkonna, energeetika ja kalandustööstuse valdkondades.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Detsentraliseeritud asutus

acer

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
https://www.acer.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Sloveenia
 • Rakendusamet

CINEA

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA) haldab Euroopa Komisjoni programme, mis aitavad kaasa dekarboniseerimisele ja kestlikule majanduskasvule.

Veebisait
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
Euroopa Komisjon, W910, 1049 Brüssel, Belgia
 • Detsentraliseeritud asutus

cpvo

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
https://cpvo.europa.eu/en/
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Prantsusmaa
 • Rakendusamet

EACEA

EACEA haldab hariduse, audiovisuaal-, kultuuri, noorte, spordi, kodakondsuse ja vabatahtliku tegevuse valdkondade rahastamist.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Detsentraliseeritud asutus

EASA

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
http://easa.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Saksamaa
 • Detsentraliseeritud asutus

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
https://www.eba.europa.eu/languages/home_et/
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Prantsusmaa
 • Detsentraliseeritud asutus

ECDC

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
https://ecdc.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Rootsi
 • Detsentraliseeritud asutus

ECHA

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
https://echa.europa.eu/et/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Soome
 • Detsentraliseeritud asutus

EEA

Euroopa Keskkonnaamet annab ELi riikidele sõltumatut teavet keskkonnapoliitika väljatöötamise, rakendamise ja hindamise kohta.

Veebisait
https://www.eea.europa.eu/et
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Taani
 • Detsentraliseeritud asutus

EFCA

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
http://www.efca.europa.eu/en
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Hispaania
 • Detsentraliseeritud asutus

EFSA

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itaalia
 • Detsentraliseeritud asutus

EIOPA

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve annab ELi institutsioonidele nõu, kuidas säilitada tõhusat ja stabiilset finantssüsteemi.

Veebisait
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Aadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Saksamaa
 • Detsentraliseeritud asutus

ELA

Euroopa Tööjõuamet tagab, et piiriülest tööd ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme kohaldatakse ELis nõuetekohaselt.

 • Detsentraliseeritud asutus

EMA

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist, hinnates ja jälgides ravimeid ELis.

Veebisait
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Aadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Madalmaad
 • Detsentraliseeritud asutus

EMCDDA

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile sõltumatut teavet uimastite ja narkomaania kohta, et seadusandjad saaksid välja töötada tõhusa uimastipoliitika.

Veebisait
http://www.emcdda.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+351 21 121 02 00
Aadress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal