Siirry pääsisältöön

Haku EU:n toimielimistä ja elimistä

Rajaimet

Haku EU:n toimielimistä ja elimistä (41)

RSS
Näytetään tulokset 1 – 20
 • Toimeenpanovirasto

EISMEA

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto hallinnoi pienyritysten kilpailukykyä tukevia EU-ohjelmia ja tutkimus-, ympäristö-, energia- ja kalastusalan ohjelmia.

Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Hajautettu virasto

acer

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto edistää kilpailua energiamarkkinoilla ja tehokkuuden ja toimitusvarmuuden lisääntymistä.

Verkkosivusto
https://www.acer.europa.eu
Sähköposti
Puhelinnumero
+386 8 205 34 00
Osoite
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Toimeenpanovirasto

CINEA

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) hallinnoi Euroopan komission ohjelmia, joilla edistetään hiilestä irtautumista ja kestävää kasvua.

Verkkosivusto
https://cinea.ec.europa.eu
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
Euroopan komissio, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Toimeenpanovirasto

EACEA

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) hallinnoi seuraavien alojen EU-rahoitusohjelmia: koulutus, kulttuuri, audiovisuaaliala, urheilu, kansalaisuus ja vapaaehtoispalvelu.

Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Hajautettu virasto

ECHA

Euroopan kemikaalivirasto panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä.

Verkkosivusto
https://echa.europa.eu/fi/home
Puhelinnumero
+358 9 6861 80
Osoite
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Suomi
 • Hajautettu virasto

EFSA

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tuottaa riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa ja antaa neuvontaa elintarvikeketjuun mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Verkkosivusto
https://www.efsa.europa.eu/en
Puhelinnumero
+39 0521 036 111
Osoite
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italia
 • Toimeenpanovirasto

ERCEA

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto hallinnoi EU:n tutkimusohjelmia.

Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
 • Hajautettu virasto

ESMA

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on riippumaton EU-viranomainen, joka pitää yllä EU:n finanssijärjestelmän vakautta.

Verkkosivusto
https://www.esma.europa.eu/
Puhelinnumero
+33 1 58 36 43 21
Osoite
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariisi, Ranska
 • Hajautettu virasto

Eurojust

Eurojust tukee oikeudellista yhteistyötä EU:ssa valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden, kuten terrorismin, huumekaupan ja kyberrikollisuuden torjunnassa.

Verkkosivusto
https://www.eurojust.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+31 70 412 50 00
Osoite
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Alankomaat
 • Hajautettu virasto

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Euroopan lääkevirasto suojelee ja edistää ihmisten ja eläinten terveyttä sekä arvioi ja valvoo lääkkeitä EU:ssa.

Verkkosivusto
https://www.ema.europa.eu/en
Puhelinnumero
+31 88 781 6000
Osoite
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Alankomaat
 • Hajautettu virasto

Euroopan syyttäjänvirasto

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on Euroopan unionin riippumaton elin, joka tutkii EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettaa niiden tekijät syytteeseen ja tuomittaviksi.