Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh

Scagadh de réir

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh (6)

RSS
Torthaí ó 1 go 6
An cineál eagraíochta AE
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EISMEA

Déanann gníomhaireacht feidhmiúcháin an Choimisiúin Bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a chuidíonn le gnólachtaí beaga gan a n-acmhainn iomaíochta a chailleadh agus ar na cláir a bhaineann le taighde, comhshaol, fuinneamh agus an tionscal iascaireachta.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA)

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

CINEA

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol (CINEA) bainistiú ar chláir de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a chuidíonn leis an dícharbónú agus leis an bhfás inbhuanaithe.

Suíomh gréasáin
https://cinea.ec.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
An Coimisiún Eorpach, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EACEA

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistíocht ar mhaoiniú le haghaidh an oideachais, an chultúir, an chlosamhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

ERCEA

Déanann Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le taighde.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

HaDEA

Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú aghaidh ar uaillmhian an Choimisiúin Eorpaigh , is é sin cuidiú chun Eoraip a thógáil a bheidh níos glaise, níos digití, níos athléimní agus níos oiriúnaí chun teacht roimh na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo tar éis ghéarchéim COVID-19.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg