Gå direkt till innehållet

Hitta alla EU-institutioner och EU-organ

Filtrera efter

Hitta alla EU-institutioner och EU-organ (41)

RSS
Visar resultat 1–20
European Commission - Logo
  • Genomförandeorgan

Kommissionens genomförandeorgan Easme sköter EU-program som ska hjälpa småföretag att klara sig i konkurrensen. Organet har också hand om program för forskning, miljö, energi och fiskenäringen.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress

European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
Belgien

European Commission - Logo
  • Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) sköter kommissionsprogram som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt.

Webbplats
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Adress

Europeiska kommissionen W910
1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Belgien

European Commission - Logo
  • Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) sköter EU-bidragen till utbildning, kultur, audiovisuella frågor, idrott, medborgarskap och frivilligarbete.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress

European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
Belgien

logo of European Chemicals Agency
  • Decentraliserad byrå

Europeiska kemikaliemyndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning.

Webbplats
https://echa.europa.eu/sv/home
Telefon
+358 9 68 61 80
Adress

Docksgatan 6
00150 Helsingfors
Finland

European Commission - Logo
  • Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sköter EU:s forskningsprogram.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress

European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
Belgien

Translation Centre for the Bodies of the European Union
  • Decentraliserad byrå
  • CdT

Översättningscentrumet erbjuder översättningstjänster åt EU:s byråer och organ runtom i Europa och samarbetar med EU:s övriga översättningsavdelningar.

Webbplats
https://cdt.europa.eu/sv
Telefon
+352 421 71 11
Adress

Bâtiment Technopolis Gasperich 12E, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxemburg
Luxemburg

European Public Prosecutor’s Office logo
  • Decentraliserad byrå

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är ett oberoende EU-organ med befogenhet att bekämpa brott mot EU:s budget.