Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Zagreb

Officiellt EU-språk: Kroatiska

EU-medlem: Sedan den 1 juli 2013

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 2023

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 1 januari 2023

Siffror: Yta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Kroatien är en parlamentarisk republik där regeringschefen – premiärministern – och statschefen – presidenten – representerar den verkställande makten och staten både på hemmaplan och utomlands. Det offentliga styret är uppdelat på lagstiftande, verkställande och dömande institutioner. Den lagstiftande makten utövas av parlamentet som kontrollerar den verkställande makten. Mandatperioden är fyra år.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,1 %), industri (19,2 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,1 %).

Handeln med EU står för 67 % av Kroatiens export (Tyskland 13 %, Italien 12 % och Slovenien 10 %), medan 9 % går till Bosnien och Hercegovina och 5 % till Serbien.

Av importen kommer 77 % från EU-länderna (Tyskland 15 %, Italien 12 % och Slovenien 11 %), medan 5 % kommer från Kina och 3 % från Bosnien och Hercegovina.

Kroatien i EU

Europaparlamentet

Kroatien har 12 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Kroatien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Kroatiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Kroatiens ordförandeskap:

Januari–juni 2020

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Kroatiens ledamot i Europeiska kommissionen är Dubravka Šuica, som är vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Kroatien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Kroatien har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Kroatien har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Kroatien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Kroatiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Kroatien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Kroatien 

Läs mer om EU-finansierade projekt i Kroatien