Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Prag

EU-sprog: Tjekkisk

EU-medlemsland: Siden 1. maj 2004

Valuta: Tjekkisk koruna (CZK). Tjekkiet er ved at forberede sig på at indføre euroen.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Tjekkiet er en parlamentarisk republik med en regeringschef (premierministeren) og et statsoverhoved (præsidenten). Landet har eksisteret siden 1993, hvor Tjekkoslovakiet blev delt i to lande – Tjekkiet og Slovakiet. Det er nu inddelt i 14 regioner, heriblandt hovedstaden Prag.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den tjekkiske økonomi i 2020 var industri (28,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,5 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,8 %).

80 % af Tjekkiets eksport går til andre EU-lande (33 % til Tyskland, 8 %til Slovakiet og 6 % til Polen) mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (2 %).

For importens vedkommende stammer 73 % fra andre EU-lande (28 % fra Tyskland, 9 % fra Polen og 7 % fra Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (11 %), Rusland (2 %) og USA (2 %).

Tjekkiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 tjekkiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Tjekkiet

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tjekkiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer tjekkiske formandskaber:

Januar-juni 2009 | Juli-december 2022

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Tjekkiet har udpeget Vĕra Jourová som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Tjekkiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Tjekkiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Tjekkiets "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Tjekkiet?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tjekkiet

De penge, som Tjekkiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Tjekkiet.