Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Kopenhaga

Oficialiosios ES kalbos: danų

ES valstybė narė: nuo 1973 m. sausio 1 d.

Valiuta: Danijos krona (DKK). Danija išsiderėjo galimybę nedalyvauti euro zonoje, todėl nėra įpareigota jo įsivesti.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Danija yra konstitucinė monarchija. Jos sistema – atstovaujamoji parlamentinė sistema, vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, valstybės vadovas – monarchas, oficialiai turintis vykdomąją valdžią, tačiau atliekantis tik reprezentacines ir protokolines funkcijas. Karalystei priklauso ir dvi autonomiją turinčios teritorijos Atlanto vandenyne, kurios nėra ES narės: Farerų salų ir Grenlandija.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Danijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,5 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,3 %), pramonė (18,2 %).

ES vidaus prekyba sudaro 52 % Danijos eksporto (į Vokietiją – 14 %, į Švediją – 9 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (11 %) ir Norvegiją (6 %).

69 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 22 %, iš Švedijos – 13 %, iš Nyderlandų – 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 8 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Norvegijos.

Danija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Danijai atstovauja 14 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Danijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Danijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Danijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1973 m. liepos–gruodžio mėn. | 1978 m. sausio–birželio mėn. | 1982 m. liepos–gruodžio mėn. | 1987 m. liepos–gruodžio mėn. | 1993 m. sausio–birželio mėn. | 2002 m. liepos–gruodžio mėn. | 2012 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Danijos deleguota Europos Komisijos narė yra Margrethe Vestager, už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Danijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Danijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Danijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Danija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Danijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Danija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Danijoje

Danijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Danijai.