Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: København

Uradni jezik(i) EU: danščina

Država članica EU: od 1. januarja 1973

Valuta: danska krona (DKK). Danska je s pogajanji doseglo klavzulo o izvzetju iz evra, zato ga ni dolžna uvesti.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 25. marca 2001

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Danska je ustavna monarhija. Ima predstavniški parlamentarni sistem s predsednikom vlade in monarhom na čelu države, ki ima formalno izvršilno oblast, vendar ima zgolj reprezentativno in protokolarno vlogo. Kraljevina Danska obsega tudi avtonomni deželi v Atlantskem oceanu, in sicer Ferske otoke in Grenlandijo, ki pa nista članici EU.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Danske leta 2020 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,5 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,3 %) ter industrija (18,2 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 52 % celotnega danskega izvoza (Nemčija 14 % in Švedska 9 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 11 % in na Norveško 6 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 69 % (Nemčija 22 %, Švedska 13 %, Nizozemska 9 %), zunaj EU znaša uvoz s Kitajske 8 % in z Norveške 4 %.

Danska v EU

Evropski parlament

Iz Danske prihaja 14 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o danskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Danskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki danske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Dansko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1973 | januar–junij 1978 | julij–december 1982 | julij–december 1987 | januar–junij 1993 | julij–december 2002 | januar–junij 2012

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Danska, je Margrethe Vestager. Je izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Danskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Danska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Danska ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Danske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega danskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se danski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Danska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Danskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Danska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Danski – prejemnici sredstev EU.