Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Helsingfors

Officiella EU-språk: Finska och svenska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1995

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Finland är en parlamentarisk republik med en regeringschef – statsministern – och en statschef – presidenten. Regeringen har sitt säte i Helsingfors, och de lokala förvaltningarna finns i de 309 kommunerna. Landet är indelat i 19 landskapsförbund och 70 ekonomiska regioner. Den minsta regionen är Åland som utgör ett självstyrande landskap. Lappland i norr omfattar samernas hembygdsområde där cirka hälften av Finlands samiska ursprungsbefolkning bor.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (20,3 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (20,6 %) och grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (14,0 %).

Handeln inom EU står för 55 % av Finlands export (Tyskland 14 %, Sverige 10 % och Nederländerna 7 %), medan 9 % går till USA och 5 % till Kina.

Av importen kommer 72 % från EU-länderna (Tyskland 17 %, Sverige 17 % och Nederländerna 9 %), medan 10 % kommer från Ryssland och 4 % från Kina.

Finland i EU

Europaparlamentet

Finland har 14 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Finland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Finlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Finlands ordförandeskap:

Juli–december 1999 | Juli–december 2006 | Juli–december 2019

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Finlands ledamot i Europeiska kommissionen är Jutta Urpilainen, som ansvarar för internationella partnerskap.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Finland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Finland har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Finland har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Finland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Finlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Finland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Finland

Finlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Finland