Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Berlin

Uradni jezik(i) EU: nemščina

Država članica EU: 1. januarja 1958

Valuta: evro. Članica evrskega območja: 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja: 26. marca 1995

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Nemčija je zvezna parlamentarna republika s predsednikom vlade – kanclerjem – in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno funkcijo. Državo sestavlja 16 zveznih dežel, vsaka s svojo ustavo in precejšnjo avtonomijo v notranji organiziranosti. Tri med njimi so mestne dežele: Bremen, Berlin in Hamburg.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nemčije leta 2018 so bili industrija (25,8 %), javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (18,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet ter nastanitvene in gostinske dejavnosti (16,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 59 % celotnega nemškega izvoza (Francija 8 % in Nizozemska 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 9 % in na Kitajsko 7 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 66 % (Nizozemska 14 %, Francija 6 %, Belgija 6 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 7 % in iz ZDA 4 %.

Germany in the EU

Evropski parlament

Iz Nemčije prihaja 96 poslancev Evropskega parlamenta: več o nemških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Nemčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik se redno udeležujejo predstavniki nemške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nemško predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1958 | jul–dec 1961 | jul–dec 1964 | jul–dec 1967 | jul–dec 1970 | jan–jun 1974 | jul–dec 1978 | jan–jun 1983 | jan–jun 1988 | jul–dec 1994 | jan–jun 2007 | jul–dec 2020

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletišče Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Predsednica Evropske komisije je Ursula von der Leyen iz Nemčije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Nemčiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Nemčija ima 24 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nemčija ima 23 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nemčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga nemškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se nemški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Nemčija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Podatki za Nemčijo za leto 2018 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Nemčijo: 12,054 milijarde evrov
    (0,35 % nemškega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 25,267 milijarde evrov
    (0,73 % nemškega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Nemčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nemčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Nemčiji – prejemnici sredstev EU.