Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Berlin

Uradni jezik(i) EU: nemščina

Država članica EU: od 1. januarja 1958

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Nemčija je zvezna parlamentarna republika s predsednikom vlade – kanclerjem – in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno funkcijo. Državo sestavlja 16 zveznih dežel, vsaka s svojo ustavo in precejšnjo avtonomijo v notranji organiziranosti. Tri med njimi so mestne dežele: Bremen, Berlin in Hamburg.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nemčije leta 2020 so bili industrija (23,4 %), javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (19,4 %), trgovina, promet ter nastanitvene in gostinske dejavnosti (15,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 53 % celotnega nemškega izvoza (Francija 8 % in Nizozemska 7 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 9 % in na Kitajsko 8 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 64 % (Nizozemska 14 %, Francija, Poljska in Belgija 6 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 8 % in iz ZDA 5 %.

Nemčija v EU

Evropski parlament

Iz Nemčije prihaja 96 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o nemških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Nemčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki nemške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nemško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1958 | julij–december 1961 | julij–december 1964 | julij–december 1967 | julij–december 1970 | januar–junij 1974 | julij–december 1978 | januar–junij 1983 | januar–junij 1988 | julij–december 1994 | januar–junij 2007 | julij–december 2020

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Predsednica Evropske komisije je Ursula von der Leyen iz Nemčije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Nemčiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Nemčija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru24 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nemčija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 23 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nemčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega nemškega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se nemški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Nemčija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Nemčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nemčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Nemčiji – prejemnici sredstev EU.