Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Budapest

ELi ametlik(ud) keel(ed): ungari keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: Ungari forint (HUF). Ungari valmistub hetkel euro kasutuselevõtuks.

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ArvandmedPindala - rahvaarv - SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Ungari on parlamentaarne vabariik, mille valitsusjuht ja täitevvõimu teostaja on peaminister ning riigipea president. Viimasel on peamiselt esinduskohustused. Ungari on jaotatud pealinnaks (Budapest), 19 komitaadiks ja 23 komitaadi õigustega linnaks.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Ungari majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (23,5%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,7%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,5%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Ungari ekspordist 78% (Saksamaa 28%, Rumeenia, Slovakkia, Austria ja Itaalia igaüks 5%), samas kui ELi-väliselt läheb 3% Ameerika Ühendriikidesse ja 3% Ühendkuningriiki.

71% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 24%, Austria 6% ning Poola ja Madalmaad 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 9% Hiinast ja 4% Korea Vabariigist.

Ungari ELis

Euroopa Parlament

Ungarist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ungaris

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ungari valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ungari eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Ungari poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Olivér Várhelyi, kelle vastutusalaks on naabruspoliitika ja laienemine.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ungaris

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ungaril on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Ungaril on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ungari suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Ungari nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Ungari?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid keskendub pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Ungaris 

Rahalised vahendid, mida Ungari maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Ungarile kasulikud on.