Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Budimpešta

Uradni jezik(i) EU: madžarščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: madžarski forint (HUF). Madžarska se pripravlja na uvedbo evra.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Madžarska je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki ima izvršilno oblast, in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Madžarska je razdeljena na 19 okrožij in prestolnico Budimpešto ter 23 mest na ravni okrožja.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Madžarske leta 2020 so bili industrija (23,5 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 78 % celotnega madžarskega izvoza (Nemčija 28 %, Romunija, Slovaška, Avstrija in Italija po 5 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA in v Združeno kraljestvo po 3 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 71 % (Nemčija 24 %, Avstrija 6 % ter Poljska in Nizozemska 5 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 9 % in iz Republike Koreje 4 %.

Madžarska v EU

Evropski parlament

Iz Madžarske prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o madžarskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Madžarskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki madžarske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Madžarsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2011

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Madžarska, je Olivér Várhelyi. Pristojen je za sosedstvo in širitev.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Madžarskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Madžarska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Madžarska ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Madžarske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega madžarskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se madžarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Madžarska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Madžarskem, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Madžarska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Madžarski – prejemnici sredstev EU.