Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Dublin

EU-sprog: irsk og engelsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1973

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Irland har forhandlet sig til en fravalgsordning, hvad angår Schengenområdet.

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Irland er en parlamentarisk republik med 26 amter. Regeringschefen, dvs. premierministeren, udnævnes af præsidenten efter at være blevet indstillet af underhuset (Dail) og har den udøvende magt. Statsoverhovedet, dvs. præsidenten, har primært ceremonielle beføjelser. Parlamentet har to kamre (et overhus og et underhus).

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Irlands økonomi i 2020 var industri (38,3 %), information og kommunikation (17,4 %) og offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (10,5 %).

41 % af Irlands eksport går til andre EU-lande (11 % til Belgien og Tyskland), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (30 %) og UK (9 %).

For importens vedkommende stammer 38 % fra andre EU-lande (11 % fra Frankrig og 9 % fra Tyskland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra UK (27 %) og USA (13 %).

Irland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 irske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Irland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den irske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for de irske formandskaber:

Januar-juni 1975 | Juli-december 1979 | Juli-december 1984 | Januar-juni 1990 | Juli-december 1996 | Januar-juni 2004 | Januar-juni 2013

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Irland har udpeget Mairead McGuinness som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Irland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Irland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Irland har 8 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Irland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Irlands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Irland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Irland

De penge, som Irland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Irland.