Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Rooma

ELi ametlik(ud) keel(ed): itaalia keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1958

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

SchengenSchengeni ala liige alates 26. oktoobrist 1997

ArvandmedPindala - rahvaarv - SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Itaalia on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on presidendi poolt ametisse nimetatud peaminister. Parlament koosneb kahest kojast: Saadikutekoda ja Vabariigi Senat. Riik on jagatud 20 piirkonnaks. Viiel neist on autonoomne eristaatus, mis võimaldab neil teatavates kohalikes küsimustes õigusakte vastu võtta.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Itaalia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,1%), tööstus (19,5%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,5%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Itaalia ekspordist 51% (Saksamaa 13%, Prantsusmaa 10%), samas kui ELi-väliselt läheb 10% Ameerika Ühendriikidesse ja 6% Šveitsi.

58% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 16%, Prantsusmaa 8% ja Madalmaad 6%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 9% Hiinast ja 4% Ameerika Ühendriikidest.

Itaalia ja EL

Euroopa Parlament

Itaaliast on Euroopa Parlamenti valitud 76 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Itaalias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Itaalia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Itaalia eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1959 | juuli–detsember 1962 | juuli–detsember 1965 | juuli–detsember 1968 | juuli–detsember 1971 | juuli–detsember 1975 | jaanuar–juuni 1980 | jaanuar–juuni 1985 | juuli–detsember 1990 | jaanuar–juuni 1996 | juuli–detsember 2003 | juuli–detsember 2014

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Itaalia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Paolo Gentiloni, kelle vastutusalaks on majandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Itaalias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Itaalial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees24 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Itaalial on Regioonide Komitees 23 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Itaalia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Itaalia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Itaalia?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid keskendub pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Itaalias

Rahalised vahendid, mida Itaalia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Itaaliale kasulikud on.