Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Rim

Službeni jezik EU-a: talijanski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. listopada 1997.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Italija je parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, kojeg imenuje predsjednik, i šefom države, odnosno predsjednikom. Parlament se sastoji od dva doma: Zastupničkog doma i Senata Republike. Država je podijeljena u 20 regija. Pet regija ima poseban autonomni status koji im omogućuje donošenje zakona o određenim lokalnim pitanjima.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori talijanskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,1 %), industrija (19,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (17,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 51 % talijanskog izvoza (od čega 13 % u Njemačku i 10 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 10 % izvozi se u SAD, a 6 % u Švicarsku.

Kad je riječ o uvozu, 58 % činio je uvoz iz država članica EU-a (16 % iz Njemačke, 8 % iz Francuske i 6 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % uvozi se iz Kine te 4 % iz SAD-a.

Italija u EU-u

Europski parlament

Italija ima 76 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Italiji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici talijanske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi talijanskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1959. | srpanj – prosinac 1962. | srpanj – prosinac 1965. | srpanj – prosinac 1968. | srpanj – prosinac 1971. | srpanj – prosinac 1975. | siječanj – lipanj 1980. | siječanj – lipanj 1985. | srpanj – prosinac 1990. | siječanj – lipanj 1996. | srpanj – prosinac 2003. | srpanj – prosinac 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Paolo Gentiloni povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Italija, a nadležan je za gospodarstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Italiji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Italija ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Italija ima 23 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Italija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća talijanskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Italija plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Italiji financira EU

Novcem koji Italija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Italiju.