Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Rím

Úradné jazyky EÚ: taliančina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. októbra 1997

Údaje: Zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Taliansko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident, a hlavou štátu – prezidentom. Parlament sa skladá z 2 komôr: poslaneckej snemovne a Senátu Talianskej republiky. Krajina sa delí na 20 regiónov. Päť z nich má špeciálne autonómne postavenie, vďaka čomu môžu prijímať právne predpisy upravujúce záležitosti na miestnej úrovni.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Talianska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,4 %), priemysel (19,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,6 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 56 % vývozu Talianska (Nemecko 13 %, Francúzsko 10 % a Španielsko 5 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 59 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 17 %, Francúzska 9 % a Holandska a Španielska po 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z USA.

Taliansko v EÚ

Európsky parlament

Taliansko má v Európskom parlamente 76 poslancov. Poslanci EP za Taliansko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Taliansku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia talianskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Talianska:

júl až december 1959 | júl až december 1962 | júl až december 1965 | júl až december 1968 | júl až december 1971 | júl až december 1975 | január až jún 1980 | január až jún 1985 | júl až december 1990 | január až jún 1996 | júl až december 2003 | júl až december 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Talianskym komisárom v Európskej komisii je Paolo Gentiloni, ktorý je zodpovedný za hospodárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Taliansku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Taliansko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Taliansko má v Európskom výbore regiónov 23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Taliansko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Talianska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Taliansko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Taliansko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Taliansku – 10,337 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,58 % talianskeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 15,215 mld. EUR
     (čo zodpovedá 0,89 % talianskeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Taliansku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Talianska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Taliansko využíva finančné prostriedky EÚ.