Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Rím

Úradné jazyky EÚ: taliančina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. októbra 1997.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Taliansko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident, a hlavou štátu – prezidentom. Parlament sa skladá z dvoch komôr: poslaneckej snemovne a Senátu Talianskej republiky. Krajina sa delí na 20 regiónov. Päť z nich má špeciálne autonómne postavenie, vďaka čomu môžu prijímať právne predpisy upravujúce záležitosti na miestnej úrovni.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Talianska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,1 %), priemysel (19,5 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 51 % talianskeho vývozu (13 % do Nemecka, 10 % do Francúzska). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 10 % talianskeho vývozu smeruje do Spojených štátov amerických a 6 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 58 % pochádza z členských štátov EÚ (16 % z Nemecka, 8 % z Francúzska a 6 % z Holandska). Z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Číny a 4 % zo Spojených štátov amerických.

Taliansko v EÚ

Európsky parlament

Taliansko má v Európskom parlamente 76 poslancov. Poslanci EP za Taliansko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Taliansku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia talianskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šesť mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Talianska:

júl až december 1959 | júl až december 1962 | júl až december 1965 | júl až december 1968 | júl až december 1971 | júl až december 1975 | január až jún 1980 | január až jún 1985 | júl až december 1990 | január až jún 1996 | júl až december 2003 | júl až december 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Talianskym komisárom v Európskej komisii je Paolo Gentiloni, ktorý je zodpovedný za hospodárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Taliansku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Taliansko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Taliansko má v Európskom výbore regiónov23 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Taliansko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Talianska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Taliansko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Taliansku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Talianska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Taliansko využíva finančné prostriedky EÚ.