Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Luksemburg

Uradni jezik(i) EU: francoščina, nemščina

Država članica EU: od 1. januarja 1958

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Veliko vojvodstvo Luksemburg je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in voditeljem države – velikim vojvodo, ki ima zgolj formalne pristojnosti. Izvršilno oblast ima vlada. Splošne volitve so vsakih pet let, na njih izvolijo 60 članov enodomnega zakonodajnega telesa, poslanske zbornice. Država je razdeljena na 4 elektorska okrožja, 12 upravnih kantonov in 105 občin. 12 občin ima status mesta, največje med njimi je Luxembourg. Luxembourg je poleg Bruslja in Strasbourga eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij. Luksemburg ima tri uradne jezike: francoščino, nemščino in luksemburščino. Prva dva sta uradna jezika EU.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Luksemburga leta 2020 so bile finančne in zavarovalniške storitve (25,1 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (14,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 80 % celotnega luksemburškega izvoza (Nemčija 28 %, Francija 16 %, Belgija 12 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA in Združeno kraljestvo po 3 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 89 % (Belgija 34 %, Nemčija 27 %, Francija 11 %), zunaj EU znaša uvoz iz ZDA 3 % in iz Japonske 2 %.

Luksemburg v EU

Evropski parlament

Iz Luksemburga prihaja 6 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o luksemburških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Luksemburgu

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki luksemburške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Luksemburško predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1960 | januar–junij 1963 | januar–junij 1966 | januar–junij 1969 | januar–junij 1972 | januar–junij 1976 | julij–december 1980 | julij–december 1985 | januar–junij 1991 | julij–december 1997 | januar–junij 2005 | julij–december 2015

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenoval Luksemburg, je Nicolas Schmit. Pristojen je za delovna mesta in socialne pravice.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Luksemburgu

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Luksemburg ima 5 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Luksemburg ima 5 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Luksemburga z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega luksemburškega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se luksemburški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Luksemburg prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Luksemburgu, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Luksemburg, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Luksemburgu – prejemniku sredstev EU.