Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Valetta

Uradni jezik(i) EU: malteščina, angleščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2008

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Malta je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki ima predvsem protokolarno vlogo. Država je razdeljena na 5 regij, vsaka ima svoj regionalni odbor, ki je vmesni organ med lokalno in nacionalno vlado.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Malte leta 2020 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,3 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, upravne in podporne storitve (17,3 %) ter trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (14,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 50 % celotnega malteškega izvoza (Nemčija 17 %, Francija 9 %, Italija 7 %), zunaj EU znaša izvoz v Singapur in Hongkong 6 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 57 % (Italija 20 %, Nemčija in Francija 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske in iz Združenega kraljestva 8 %.

Malta v EU

Evropski parlament

Z Malte prihaja 6 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o malteških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Malti

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki malteške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Malteško predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2017

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Malta, je Helena Dalli. Pristojna je za enakost.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Malti

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Malta ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru5 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Malta ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 5 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Malte z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega malteškega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se malteški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Malta prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Malti, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Malta, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Malti – prejemnici sredstev EU.