Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Amsterdam

Službeni jezik EU-a: nizozemski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1958.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. ožujka 1995.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države kralj. Vijeće ministara ima izvršnu vlast. Država je podijeljena u 12 oblasti i 388 općina. Podijeljena je i u 22 vodna okruga, kojima upravlja izvršni odbor koji ima ovlasti u pitanjima gospodarenja vodama. Nizozemska obuhvaća i šest prekomorskih zemalja i područja na Karibima. Ta područja nisu dio EU-a.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori nizozemskoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,4 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (14,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 66 % nizozemskog izvoza (od čega 23 % u Njemačku, 10 % u Belgiju i 9 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u SAD i 4 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 42 % činio je uvoz iz država članica EU-a (15 % iz Njemačke i 8 % iz Belgije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 17 % uvozi se iz Kine, a 8 % iz SAD-a.

Nizozemska u EU-u

Europski parlament

Nizozemska ima 29 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Nizozemskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici nizozemske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi nizozemskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1960. | srpanj – prosinac 1963. | srpanj – prosinac 1966. | srpanj – prosinac 1969. | srpanj – prosinac 1972. | srpanj – prosinac 1976. | siječanj – lipanj 1981. | siječanj – lipanj 1986. | srpanj – prosinac 1991. | siječanj – lipanj 1997. | srpanj – prosinac 2004. | siječanj – lipanj 2016.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Frans Timmermans povjerenik je i izvršni potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Nizozemska, a nadležan je za europski zeleni plan.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Nizozemskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Nizozemska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća nizozemskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Nizozemska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Nizozemskoj financira EU

Novcem koji Nizozemska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Nizozemsku.