Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Amsterdam

Uradni jezik(i) EU: nizozemščina

Država članica EU: od 1. januarja 1958

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Svet ministrov ima izvršilno oblast. Državo sestavlja 12 provinc in 388 občin. Razdeljena je tudi na 22 vodnih območij, na čelu katerih je izvršni odbor, ki je pristojen za urejanje zadev na področju upravljanja z vodami. Nizozemska vključuje tudi šest čezmorskih držav in ozemelj v Karibih, ki niso del EU.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nizozemske leta 2020 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (21,7 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,4 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti (14,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 66 % celotnega nizozemskega izvoza (Nemčija 23 %, Belgija 10 %, Francija 9 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 8 % in v Združeno kraljestvo 4 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 42 % (Nemčija 15 %, Belgija 8 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 17 % in iz ZDA 8 %.

Nizozemska v Evropski uniji

Evropski parlament

Iz Nizozemske prihaja 29 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o nizozemskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Nizozemskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki nizozemske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nizozemsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1960 | julij–december 1963 | julij–december 1966 | julij–december 1969 | julij–december 1972 | julij–december 1976 | januar–junij 1981 | januar–junij 1986 | julij–december 1991 | januar–junij 1997 | julij–december 2004 | januar–junij 2016

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Nizozemska, je Frans Timmermans. Je izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Nizozemskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nizozemska ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nizozemske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega nizozemskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se nizozemski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Nizozemska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Nizozemskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nizozemska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Nizozemski – prejemnici sredstev EU.