Skip to main content

Prezentare generală

Capitala: Ljubljana

Limba oficială: slovenă

Stat membru al UE de la: 1 mai 2004

Moneda: euro Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2007

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 21 decembrie 2007

Cifre: SuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Slovenia este o republică democratică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (președintele), ales prin vot direct. Guvernul deține putere executivă și administrativă. Primul ministru și miniștrii sunt aleși de Parlament. Slovenia este împărțită în 212 municipalități.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2018, cele mai importante sectoare ale economiei Sloveniei erau: industria (27,2 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (20,7 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (15,9 %).

76 % din exporturile Sloveniei se efectuează în UE (Germania 19 %, Italia 12 % și Austria 7 %). În afara UE, 3 % din exporturi se realizează către Serbia și respectiv Bosnia și Herțegovina.

Importurile Sloveniei provin în proporție de 67 % din celelalte state membre ale UE (Germania 16 %, Italia 13 % și Austria 9 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Turcia (6 %) și din China (5 %).

Slovenia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 8 membri din Slovenia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Slovenia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului sloven participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Sloveniei în perioada:

ianuarie - iunie 2008 | iulie - decembrie 2021

Președinția Consiliului UE

Președinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Slovenia este Violeta Bulc. Ea are ca portofoliu transporturile.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Slovenia

Comitetul Economic și Social European

Slovenia are 7 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Slovenia are 7 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Slovenia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Sloveniei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Slovenia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Slovenia: 0,476 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Slovenia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,12 %
  • Contribuția Sloveniei la bugetul UE: 0,293 miliarde EUR
  • Contribuția Sloveniei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,69 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Slovenia

Sumele cu care contribuie Slovenia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Slovenia.