Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Ljubljana

Uradni jezik(i) EU: slovenščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro. Članica evrskega območja: od 1. januarja 2007

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Slovenija je parlamentarna demokratična republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki ga izvolijo na neposrednih volitvah. Vlada je nosilec izvršilne in upravne oblasti. Predsednika vlade in ministre izvoli parlament. Slovenija nima regij, razdeljena je na 212 občin.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovenije leta 2018 so bili industrija (27,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,9 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 76 % celotnega slovenskega izvoza (Nemčija 19 %, Italija 12 %, Avstrija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v Srbijo 3 %, v Bosno in Hercegovino 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 67 % (Nemčija 16 %, Italija 13 %, Avstrija 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Turčije 6 % in Kitajske 5 %.

Slovenija v EU

Evropski parlament

Iz Slovenije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta: več o slovenskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovenske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovensko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2008 | jul–dec 2021

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Slovenija, je Janez Lenarčič. Pristojen je za krizno upravljanje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Sloveniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovenija ima 7 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovenija ima 7 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovenije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovenskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovenski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovenija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Podatki za Slovenijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Slovenijo: 0,927 milijarde evrov
    (2,04 % slovenskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,386 milijarde evrov
    (0,85 % slovenskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Sloveniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovenija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Sloveniji – prejemnici sredstev EU.