Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Ljubljana

Officiellt EU-språk: Slovenska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 2007

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Slovenien är en parlamentarisk och demokratisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en direktvald statschef – presidenten. Regeringen utövar både verkställande och administrativ makt. Premiärministern och de övriga ministrarna väljs av parlamentet. Landet är indelat i 212 kommuner. Det finns inga regioner.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (27,2 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (19,1 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,1 %).

Handeln inom EU står för 67 % av Sloveniens export (Tyskland 17 %, Italien 9 % och Kroatien 7 %), medan 10 % går till Schweiz och 3 % till Serbien.

Av importen kommer 59 % från EU-länderna (Tyskland 14 %, Italien 10 % och Österrike 8 %), medan 6 % kommer från Turkiet och 6 % från Kina.

Slovenien i EU

Europaparlamentet

Slovenien har 8 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Slovenien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Sloveniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Sloveniens ordförandeskap:

Januari–juni 2008 | Juli–december 2021

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Sloveniens ledamot i Europeiska kommissionen är Janez Lenarčič, som ansvarar för krishantering.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Slovenien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Slovenien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Sloveniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovenien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet.

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Slovenien

Sloveniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovenien