Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Madridas

Oficialiosios ES kalbos: ispanų

ES valstybė narė: nuo 1986 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvėŠengeno erdvės narė nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Ispanija yra parlamentinė demokratinė valstybė ir konstitucinė monarchija. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Ministrų taryba atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, jai vadovauja ministras pirmininkas. Ispanija yra unitarinė valstybė, kurią sudaro 17 autonominių bendruomenių ir 2 autonominiai miestai, daugiau ar mažiau savarankiški.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Ispanijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,5 %),didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,7 %), pramonė (16,1 %).

Prekyba ES viduje sudaro 61 % viso Ispanijos eksporto (į Prancūziją – 16 %, Vokietiją – 11 % ir Italiją – 8 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtinę Karalystę – 8 % ir Jungtines Valstijas – 5 %.

57 % importo sudaro importas iš ES šalių (Vokietijos – 14 %, Prancūzijos – 11 % ir Italijos – 7 %), o iš už ES ribų – 9 % iš Kinijos ir 4 % – iš Jungtinių Valstijų.

Ispanija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Ispanijai atstovauja 59 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Ispanijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Ispanijos vyriausybės atstovai, atsižvelgiant į nagrinėjamą politikos sritį.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Ispanijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1989 m. sausio–birželio mėn. | 1995 m. liepos–gruodžio mėn. | 2002 m. sausio–birželio mėn. | 2010 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Ispanijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Josepas Borrellis Fontellesas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Ispanijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Ispanijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Ispanijai atstovauja 21 narys. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Ispanija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Ispanijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Ispanija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Ispanijoje

Ispanijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Ispanijai.