Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Stockholm

Uradni jezik(i) EU: švedščina

Država članica EU: od 1. januarja 1995

Valuta: švedska krona (SEK). Švedska se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 25. marca 2001

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Švedska je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in kraljem na čelu države. Izvršilno oblast ima vlada. Zakonodajno oblast izvaja enodomni parlament. Švedska je enotna država, ki jo sestavlja 20 okrožij in 290 občin.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Švedske leta 2020 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,6 %), industrija (17,1 %) ter trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (16,6 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 52 % celotnega švedskega izvoza (Nemčija 11 %, Danska 8 % in Finska 7 %), zunaj EU znaša izvoz na Norveško 11 % in v ZDA 8 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 68 % (Nemčija 18 %, Nizozemska 10 % in Danska 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Norveške 9 % in iz Kitajske 6 %.

Švedska v EU

Evropski parlament

Iz Švedske prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o švedskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Švedskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki švedske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Švedsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2001 | julij–december 2009 | januar–junij 2023

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Švedska, je Ylva Johansson. Pristojna je za notranje zadeve.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Švedskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Švedska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Švedska ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Švedske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega švedskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se švedski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Švedska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Švedskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Švedska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Švedski – prejemnici sredstev EU.