Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Stockholm

Uradni jezik(i) EU: švedščina

Država članica EU: s 1. januarjem 1995

Valuta: švedska krona (SEK). Švedska se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 25. marca 2001

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Švedska je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in kraljem na čelu države. Izvršilno oblast ima vlada. Zakonodajno oblast izvaja enodomni parlament. Švedska je enotna država, ki jo sestavlja 20 okrožij in 290 občin.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Švedske leta 2018 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,5 %), industrija (19,2 %) ter trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 59 % celotnega švedskega izvoza (Nemčija 11 %, Danska in Finska po 8 %), zunaj EU je znašal izvoz na Norveško 11 % in v ZDA 7 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 70 % (Nemčija 18 %, Nizozemska 9 %, Danska 7 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Norveške 8 % in iz Kitajske 5 %.

Švedska v EU

Evropski parlament

Iz Švedske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o švedskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Švedskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki švedske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Švedsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2001 | jul–dec 2009

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Švedske je Cecilia Malmström, ki je pristojna za trgovino.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Švedskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Švedska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Švedska ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Švedske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega švedskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se švedski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Švedska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Švedska-EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva za Švedsko: 1,508 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % švedskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,31 %
  • Skupaj švedski prispevek v proračun EU: 2,629 milijarde evrov
  • Švedski prispevek v proračun EU v % švedskega BND: 0,54 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Švedskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Švedska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Švedski prinesla sredstva EU.