Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ ανά χώρα

Φιλτράρισμα ανά

Προφίλ ανά χώρα (25)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
Χώρες ανά έτος εισόδου

Αυστρία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Αυστρίας στην ΕΕ.

Βέλγιο

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Βελγίου στην ΕΕ.

Γαλλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γαλλίας στην ΕΕ.

Γερμανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ.

Δανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, ρήτρα εξαίρεσης από το ευρώ, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2001 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Δανίας στην ΕΕ.

Ελλάδα

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1981, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2001, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2000 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ.

Εσθονία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2011, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Εσθονίας στην ΕΕ.

Ιρλανδία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, ρήτρα εξαίρεσης από τον χώρο Σένγκεν και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στην ΕΕ.

Ισπανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ισπανίας στην ΕΕ.

Ιταλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιταλίας στην ΕΕ.

Κάτω Χώρες

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην ΕΕ.

Κροατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2013, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2023, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2023 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Κροατίας στην ΕΕ.

Κύπρος

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ.

Λετονία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2014, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λετονίας στην ΕΕ.

Λιθουανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2015, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στην ΕΕ.

Λουξεμβούργο

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Λουξεμβούργου στην ΕΕ.

Μάλτα

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Μάλτας στην ΕΕ.

Ουγγαρία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Πολωνία

Κράτος μέλος της ΕΕ από 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πολωνίας στην ΕΕ.

Πορτογαλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πορτογαλίας στην ΕΕ.