Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ ανά χώρα

Φιλτράρισμα ανά

Προφίλ ανά χώρα (24)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
Χώρες ανά έτος εισόδου
Austria flag

Αυστρία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Αυστρίας στην ΕΕ.

Belgian flag

Βέλγιο

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Βελγίου στην ΕΕ.

Bulgarian flag

Βουλγαρία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην ΕΕ.

French flag

Γαλλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γαλλίας στην ΕΕ.

German flag

Γερμανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ.

Greece flag

Ελλάδα

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1981, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2001, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2000 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ.

Estonian flag

Εσθονία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2011, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Εσθονίας στην ΕΕ.

Flag of Spain

Ισπανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ισπανίας στην ΕΕ.

Italian flag

Ιταλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιταλίας στην ΕΕ.

Flag of the Netherlands

Κάτω Χώρες

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην ΕΕ.

Cyprus flag

Κύπρος

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ.

Latvian flag

Λετονία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2014, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λετονίας στην ΕΕ.

Lithuanian flag

Λιθουανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2015, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στην ΕΕ.

Luxembourg flag

Λουξεμβούργο

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Λουξεμβούργου στην ΕΕ.

Maltese flag

Μάλτα

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Μάλτας στην ΕΕ.

Hungarian flag

Ουγγαρία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Flag of Poland

Πολωνία

Κράτος μέλος της ΕΕ από 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πολωνίας στην ΕΕ.

Portugal flag

Πορτογαλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πορτογαλίας στην ΕΕ.

Flag of Romania

Ρουμανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ρουμανίας στην ΕΕ.

Flag of Slovakia

Σλοβακία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2009, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Σλοβακίας στην ΕΕ.