Prejsť na hlavný obsah

Profily krajín

Usporiadať podľa

Profily krajín (25)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20

Belgicko

Členský štát EÚ od roku 1958, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Belgicka v EÚ.

Česko

Členský štát EÚ od roku 2004, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Česka v EÚ.

Chorvátsko

Členský štát EÚ od roku 2013, člen eurozóny od roku 2023, člen schengenského priestoru od roku 2023 a ďalšie informácie o členstve Chorvátska v EÚ.

Cyprus

Členský štát EÚ od roku 2004, člen eurozóny od roku 2008 a ďalšie informácie o členstve Cypru v EÚ.

Dánsko

Členský štát EÚ od roku 1973, výnimka z povinnosti zaviesť euro, člen schengenského priestoru od roku 2001 a ďalšie informácie o členstve Dánska v EÚ.

Estónsko

Členský štát EÚ od roku 2004, člen eurozóny od roku 2011, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Estónska v EÚ.

Fínsko

Členský štát EÚ od roku 1995, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 2001 a ďalšie informácie o členstve Fínska v EÚ.

Francúzsko

Členský štát EÚ od roku 1958, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Francúzska v EÚ.

Grécko

Členský štát EÚ od roku 1981, člen eurozóny od roku 2001, člen schengenského priestoru od roku 2000 a ďalšie informácie o členstve Grécka v EÚ.

Holandsko

Členský štát EÚ od roku 1958, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Holandska v EÚ.

Írsko

Členský štát EÚ od roku 1973, člen eurozóny od roku 1999, výnimka z členstva v schengenskom priestore a ďalšie informácie o členstve Írska v EÚ.

Litva

Členský štát EÚ od roku 2004, člen eurozóny od roku 2015, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Litvy v EÚ.

Lotyšsko

Členský štát EÚ od roku 2004, člen eurozóny od roku 2014, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Lotyšska v EÚ.

Luxembursko

Členský štát EÚ od roku 1958, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Luxemburska v EÚ.

Maďarsko

Členský štát EÚ od roku 2004, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Maďarska v EÚ.

Malta

Členský štát EÚ od roku 2004, člen eurozóny od roku 2008, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Malty v EÚ.

Nemecko

Členský štát EÚ od roku 1958, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Nemecka v EÚ.

Poľsko

Členský štát EÚ od roku 2004, člen schengenského priestoru od roku 2007 a ďalšie informácie o členstve Poľska v EÚ.

Portugalsko

Členský štát EÚ od roku 1986, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1995 a ďalšie informácie o členstve Portugalska v EÚ.

Rakúsko

Členský štát EÚ od roku 1995, člen eurozóny od roku 1999, člen schengenského priestoru od roku 1997 a ďalšie informácie o členstve Rakúska v EÚ.