Skip to main content

EU:hun liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen on monivaiheinen ja pitkäkestoinen prosessi. Kun hakijamaa on täyttänyt EU-jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön unionin lainsäädäntö kaikilla aloilla.

EU-jäsenyyttä voi hakea jokainen maa, joka täyttää jäsenyysehdot. Näitä ehtoja kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Niihin kuuluu toimiva markkinatalous, vakaa demokratia ja oikeusvaltio sekä kaiken EU-lainsäädännön – myös euroa koskevan – hyväksyminen.

Kun maa haluaa liittyä EU:n jäseneksi, se esittää jäsenyyshakemuksen EU:n neuvostolle, joka pyytää Euroopan komissiota arvioimaan, voiko maa täyttää Kööpenhaminan arviointiperusteet. Jos komission lausunto on myönteinen, neuvosto päättää neuvotteluvaltuuksista. Alakohtaiset jäsenyysneuvottelut avataan tämän jälkeen virallisesti.

Koska kunkin ehdokasmaan on saatettava valtava määrä EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään, neuvotteluihin kuluu paljon aikaa. Ehdokasmaat saavat liittymistä edeltävänä aikana taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea.

Ehdokasmaat

Ehdokasmaissa EU:n lainsäädäntöä on jo alettu saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä:

Mahdolliset ehdokasmaat

Mahdolliset ehdokasmaat eivät vielä täytä EU:n jäsenyysehtoja:

  • Bosnia ja Hertsegovina
  • Kosovo*
    * Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.