Siirry pääsisältöön

EU:hun liittyminen

EU:n jäseneksi liittyminen on monivaiheinen ja pitkäkestoinen prosessi. Kun hakijamaa on täyttänyt EU-jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön unionin lainsäädäntö kaikilla aloilla.

EU-jäsenyyttä voi hakea jokainen maa, joka täyttää jäsenyysehdot. Näitä ehtoja kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Niihin kuuluu vakaa demokratia, oikeusvaltio ja toimiva markkinatalous sekä kaiken EU-lainsäädännön – myös euroa koskevan – hyväksyminen.

Kun maa haluaa liittyä EU:n jäseneksi, se esittää jäsenyyshakemuksen EU:n neuvostolle, joka pyytää Euroopan komissiota arvioimaan, voiko maa täyttää Kööpenhaminan arviointiperusteet. Komission lausunnon perusteella neuvosto päättää neuvotteluvaltuuksista. Alakohtaiset jäsenyysneuvottelut avataan tämän jälkeen virallisesti.

Koska kunkin ehdokasmaan on saatettava valtava määrä EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään, neuvotteluihin kuluu paljon aikaa. Ehdokasmaat saavat liittymistä edeltävänä aikana taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea.

Ehdokasmaat

Ehdokasmaissa EU:n lainsäädäntöä on jo alettu saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä:

Mahdolliset ehdokasmaat

Mahdolliset ehdokasmaat eivät vielä täytä EU:n jäsenyysehtoja:

  • Georgia
  • Kosovo*
    * Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.