Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Ballraíocht san Aontas Eorpach

Is próiseas casta nach féidir a chur i gcrích thar oíche é ballraíocht a bhaint amach san Aontas Eorpach. Nuair a chomhlíonann tír is iarrthóir na coinníollacha ballraíochta, is gá di rialacha agus rialacháin an Aontais a chur chun feidhme i ngach réimse.

Féadfaidh aon tír a shásaíonn na coinníollacha ballraíochta iarratas a dhéanamh. Ar na coinníollacha sin a dtugtar ‘critéir Chóbanhávan’ orthu, áirítear daonlathas cobhsaí agus an smacht reachta, geilleagar margaidh a fheidhmíonn agus glacadh le gach cuid de reachtaíocht an Aontais, an euro san áireamh.

Cuireann tír a dteastaíonn uaithi teacht isteach san Aontas iarratas ballraíochta faoi bhráid na Comhairle; iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chumas na tíre is iarrthóir critéir Chóbanhávan a chomhlíonadh. Bunaithe ar an tuairim ón gCoimisiún, cinneann an Chomhairle sainordú caibidlíochta ina dhiaidh sin. Cuirtear tús foirmiúil ansin le caibidlíochtaí ar bhonn ábhar i ndiaidh ábhair.

Is gá do gach tír is iarrthóir líon mór rialacha agus rialacháin de chuid an Aontais a ghlacadh mar dhlí náisiúnta agus, i ngeall air sin, tógann sé roinnt mhaith ama na caibidlíochtaí a chur i gcrích. Tugtar tacaíocht airgeadais, riaracháin agus theicniúil do na tíortha is iarrthóirí le linn na tréimhse réamh-aontachais seo.

Tíortha is iarrthóirí

Tá reachtaíocht an Aontais Eorpaigh á ‘trasuí’ (nó á comhtháthú) ina ndlí náisiúnta ag na tíortha seo a leanas:

Tíortha is iarrthóirí ionchasacha

Ní chomhlíonann na tíortha is iarrthóirí ionchasacha na ceanglais le haghaidh ballraíocht san Aontas Eorpach fós:

  • An tSeoirsia
  • An Chosaiv*
    * Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244/1999 agus le Tuairim CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.