Glavni sadržaj

Pristupanje EU-u

Pristupanje EU-u složen je postupak koji se ne odvija preko noći. Kad država podnositeljica zahtjeva ispuni uvjete za članstvo, mora provesti pravila i propise EU-a u svim područjima.

Zahtjev za članstvo mogu podnijeti sve zemlje koje ispunjavaju uvjete za članstvo. Riječ je o kopenhaškim kriterijima koji uključuju stabilnu demokraciju i vladavinu prava, funkcionalno tržišno gospodarstvo, te prihvaćanje sveukupnog zakonodavstva EU-a, uključujući euro.

Zemlja koja želi pristupiti EU-u podnosi zahtjev za članstvo Vijeću, koje traži od Komisije da ocijeni može li podnositeljica zahtjeva ispuniti kopenhaške kriterije. Na temelju mišljenja Komisije Vijeće odlučuje o pregovaračkom mandatu. Pregovori se tad službeno otvaraju i provode se poglavlje po poglavlje.

S obzirom na velik opseg pravila i propisa EU-a koje svaka država kandidatkinja mora donijeti kao svoje nacionalno pravo, pregovori često dugo traju. Kandidatkinje dobivaju financijsku, administrativnu i tehničku pomoć tijekom tog pretpristupnog razdoblja.

Zemlje kandidatkinje

Ove su zemlje u postupku prenošenja (tj. integriranja) zakonodavstva EU-a u nacionalno pravo:

Potencijalni kandidati

Potencijalni kandidati još ne ispunjavaju uvjete za članstvo u EU-u:

  • Gruzija
  • Kosovo*
    * Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.