Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pristupanje EU-u

Pristupanje EU-u složen je postupak koji se ne odvija preko noći. Kad država podnositeljica zahtjeva ispuni uvjete za članstvo, mora provesti pravila i propise EU-a u svim područjima.

Zahtjev za članstvo mogu podnijeti sve zemlje koje ispunjavaju uvjete za članstvo. Riječ je o kopenhaškim kriterijima koji uključuju funkcionalno tržišno gospodarstvo, stabilnu demokraciju i vladavinu prava te prihvaćanje sveukupnog zakonodavstva EU-a, uključujući euro.

Zemlja koja želi pristupiti EU-u podnosi zahtjev za članstvo Vijeću, koje traži od Komisije da ocijeni može li podnositeljica zahtjeva ispuniti kopenhaške kriterije. Ako je mišljenje Komisije pozitivno, Vijeće mora odobriti pregovarački mandat. Pregovori se tad službeno otvaraju i provode se poglavlje po poglavlje.

S obzirom na velik opseg pravila i propisa EU-a koje svaka država kandidatkinja mora donijeti kao svoje nacionalno pravo, pregovori često dugo traju. Kandidatkinje dobivaju financijsku, administrativnu i tehničku pomoć tijekom tog pretpristupnog razdoblja.

Zemlje kandidatkinje

Ove su zemlje u postupku prenošenja (tj. integriranja) zakonodavstva EU-a u nacionalno pravo:

Potencijalni kandidati

Potencijalni kandidati još ne ispunjavaju uvjete za članstvo u EU-u:

  • Bosna i Hercegovina
  • Kosovo*
    *Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.