Ugrás a fő tartalomra

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Az Európai Unióhoz való csatlakozás összetett folyamat, nem egyik napról a másikra történik. A tagság feltételeit teljesítő, csatlakozni kívánó országnak be kell emelnie jogrendszerébe az uniós jogszabályokat az összes szakpolitikai területen.

Minden olyan ország, amely teljesíti a tagság feltételeit, kérheti felvételét az Unióba. Ezen feltételek, vagyis az ún. koppenhágai kritériumok közé tartozik a stabil demokrácia és a jogállamiság megléte, a működő piacgazdaság, valamint az, hogy a csatlakozni kívánó ország elfogadja az uniós jogszabályokat, ideértve az euróra vonatkozó feltételeket is.

A csatlakozni kívánó országnak be kell nyújtania csatlakozási kérelmét a Tanácshoz. A Tanács ezután felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel, milyen mértékben tudja teljesíteni az adott ország a koppenhágai kritériumokat. Ezt követően a Tanács a Bizottság véleménye alapján határozatot hoz a tárgyalási megbízásról. Ezután hivatalosan is megkezdődnek és fejezetenként haladnak előre a tárgyalások.

A tárgyalások időigényesek, mert a tagjelölt országoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe az uniós jogszabályok sokaságát. A csatlakozás előtti időszakban az EU pénzügyi, adminisztratív és technikai segítséget nyújt ezeknek az országoknak.

Tagjelölt országok

Az alább felsorolt országok jelenleg ültetik át (azaz építik be) az uniós jogszabályokat nemzeti jogrendjükbe:

Potenciális tagjelöltek

A potenciális tagjelölt országok azok a csatlakozni kívánó országok, amelyek még nem teljesítik az uniós tagság feltételét képező követelményeket. A következő országokról van szó:

  • Grúzia
  • Koszovó*
    * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.