Skip to main content

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Az Európai Unióhoz való csatlakozás összetett folyamat, nem egyik napról a másikra történik. A tagság feltételeit teljesítő, csatlakozni kívánó országnak be kell emelnie jogrendszerébe az uniós jogszabályokat az összes szakpolitikai területen.

Minden olyan ország, amely teljesíti a tagság feltételeit, kérheti felvételét az Unióba. Ezen feltételek, vagyis az ún. koppenhágai kritériumok közé tartozik a működő piacgazdaság, a stabil demokrácia és a jogállamiság megléte, valamint az, hogy a csatlakozni kívánó ország elfogadja az uniós jogszabályokat, ideértve az euróra vonatkozó feltételeket is.

A csatlakozni kívánó országnak be kell nyújtania csatlakozási kérelmét a Tanácshoz. A Tanács ezután felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel, milyen mértékben tudja teljesíteni az adott ország a koppenhágai kritériumokat. Ha a Bizottság véleménye kedvező, a Tanácsnak meg kell állapodnia a tárgyalási megbízásról. Ezután hivatalosan is megkezdődnek és fejezetenként haladnak előre a tárgyalások.

A tárgyalások időigényesek, mert a tagjelölt országoknak át kell ültetniük nemzeti jogrendjükbe az uniós jogszabályok sokaságát. A csatlakozás előtti időszakban az EU pénzügyi, adminisztratív és technikai segítséget nyújt ezeknek az országoknak.

Tagjelölt országok

Az alább felsorolt országok jelenleg „ültetik át” (azaz integrálják) az uniós jogszabályokat nemzeti jogrendjükbe:

Potenciális tagjelöltek

A potenciális tagjelölt országok azok a csatlakozni kívánó országok, amelyek még nem teljesítik az uniós tagság feltételét képező követelményeket. A következő országokról van szó:

  • Bosznia-Hercegovina
  • Koszovó*
    * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.