Direct la conținutul principal

Calitatea de stat membru al UE nu se poate obține de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Odată îndeplinite condițiile de aderare, țările candidate trebuie să aplice legislația europeană în toate domeniile.

Orice țară care îndeplinește condițiile de aderare își poate depune candidatura. Cunoscute sub denumirea de „criteriile de la Copenhaga”, aceste condiții includ existența unei democrații stabile și statul de drept, o economie de piață funcțională și acceptarea legislației UE, inclusiv a celei referitoare la moneda euro.

O țară care dorește să adere la UE înaintează o cerere Consiliului, iar acesta îi solicită Comisiei Europene să evalueze capacitatea statului candidat de a îndeplini criteriile de la Copenhaga. Pe baza avizului Comisiei, Consiliul decide apoi cu privire la un mandat de negociere. Ulterior, se deschid negocieri oficiale pentru fiecare capitol de aderare în parte.

Întrucât volumul reglementărilor europene pe care fiecare țară candidată trebuie să le transpună în legislația națională este foarte mare, negocierile se derulează pe o perioadă lungă de timp. Țările candidate beneficiază de sprijin financiar, administrativ și tehnicpe durata perioadei de preaderare.

Țări candidate

Următoarele țări sunt în plin proces de transpunere (sau integrare) a legislației UE în legislația națională:

Țări potențial candidate

Țările potențial candidate încă nu îndeplinesc cerințele pentru aderarea la UE:

  • Georgia
  • Kosovo*
    * Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.