Skip to main content

Tietoja ja tilastoja EU:n taloudesta

EU:n talouden koko

Euroopan unioni muodostaa 27 jäsenmaan sisämarkkinat.

Tavaroiden ja palvelujen kokonaistuotannon arvo EU:ssa eli EU:n bruttokansantuote (BKT) oli vuonna 2019, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta oli vielä EU:n jäsenmaa, 16,4 biljoonaa euroa.

Kauppa

EU:n osuus maailman tavarakaupasta on noin 15 prosenttia. EU on yksi kolmesta maailmankaupan suurimmasta toimijasta Yhdysvaltojen ja Kiinan ohella.

Lähde: Eurostat

 

Vuonna 2019 EU:n osuus maailmankaupasta oli 4 071 miljardia euroa. EU:n sisäisen kaupan arvo oli 3 061 miljardia euroa vuonna 2019.

Lisätietoa EU:n sisäisestä kaupasta

Työllisyys ja tasa-arvo

Työllisyysaste on työllisten osuus työikäisestä väestöstä.

Lähde: Eurostat

 

Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta. Työttömyysaste ja työvoiman koko ovat keskeisiä indikaattoreita arvioitaessa työmarkkinoiden kehitystä.

Lähde: Eurostat

 

Tasoittamaton sukupuolten välinen palkkaero tarkoittaa mies- ja naispuolisten palkansaajien keskimääräisten bruttotuntiansioiden välistä eroa prosenttiosuutena miespuolisten palkansaajien keskimääräisestä bruttotuntipalkasta. Se lasketaan yrityksistä, joissa on vähintään 10 työntekijää.

Lähde: Eurostat