Skip to main content

Tietoja ja tilastoja EU:n taloudesta

EU:n talouden koko

Euroopan unioni muodostaa 27 jäsenmaan sisämarkkinat.

Tavaroiden ja palvelujen kokonaistuotannon arvo EU:ssa eli EU:n bruttokansantuote (BKT) oli 14,5 biljoonaa euroa vuonna 2021.

Kauppa

EU27:n osuus maailman tavarakaupasta on noin 14 %. EU, Yhdysvallat ja Kiina ovat maailmankaupan kolme suurinta toimijaa.

 

Lähde: Eurostat

 

 Vuonna 2021 EU:n osuus maailmankaupasta oli 4 300 miljardia euroa, ja EU:n sisäisen kaupan arvo oli 6 786 miljardia euroa.

Lisätietoa EU:n sisäisestä kaupasta

Työllisyys ja tasa-arvo

Työllisyysaste on työllisten osuus työikäisestä väestöstä.

 

Lähde: Eurostat

 

Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta. Työttömyysaste ja työvoiman koko ovat keskeisiä indikaattoreita arvioitaessa työmarkkinoiden kehitystä.

Lähde: Eurostat

 

Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero tarkoittaa mies- ja naispuolisten palkansaajien keskimääräisen bruttotuntipalkan eroa, joka ilmaistaan prosentteina miespuolisten palkansaajien keskimääräisestä bruttotuntipalkasta. Se lasketaan yrityksistä, joissa on vähintään 10 työntekijää.

Lähde: Eurostat