Skip to main content

Fakti un skaitļi par Eiropas Savienības ekonomiku

Cik apjomīga ir ES ekonomika?

Eiropas Savienība darbojas kā vienots tirgus, kurā piedalās 27 valstis.

Visu Eiropas Savienībā saražoto preču un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība (iekšzemes kopprodukts jeb IKP) 2019. gadā, kad Apvienotā Karaliste vēl bija ES dalībvalsts, bija 16,4 triljoni eiro.

Tirdzniecība

ES veido aptuveni 15 % no pasaules preču tirdzniecības apjoma. ES, Ķīna un ASV ir pasaulē lielākie starptautiskās tirdzniecības dalībnieki.

Avots: Eurostat

 

2019. gadā ES kopējā daļa globālajā tirdzniecībā bija 4071 miljards eiro. Savukārt ES iekšējās tirdzniecības vērtība 2019. gadā bija 3061 miljards eiro.

Lasīt vairāk par ES iekšējo tirdzniecību

Nodarbinātība un vienlīdzība

Nodarbinātības līmenis ir to darbspējas vecuma iedzīvotāju proporcija, kuriem ir algots darbs.

Avots: Eurostat

 

Bezdarba līmenis ir bezdarbnieku procentuāls īpatsvars kopējā darbaspēkā. Gan bezdarba līmenis, gan darbaspēka lielums ir svarīgi darba tirgus tendenču rādītāji.

Avots: Eurostat

 

Nepamatota vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir vidējās bruto izpeļņas stundā atšķirība vīriešu dzimuma un sieviešu dzimuma nodarbinātajiem. To izsaka procentos no vīriešu dzimuma nodarbināto vidējās bruto izpeļņas stundā. Tās aprēķinā ņem vērā visus nodarbinātos, kas strādā uzņēmumos, kur ir vismaz 10 darbinieki.

Avots: Eurostat