Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Union

Конференция за бъдещето на Европа

Контекст

Съвместна декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа: ангажиране с гражданите за демокрация и изграждане на по-устойчива Европа.