Skip to main content

Конференция за бъдещето на Европа

Conference on the Future of Europe

Конференцията за бъдещето на Европа е поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще.

Изразете мнението си на специалната онлайн платформа

Контекст

Съвместна декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа: ангажиране с гражданите за демокрация и изграждане на по-устойчива Европа.