Skip to main content
European Union

Euroopa tuleviku konverents

Taust

Ühisdeklaratsioon Euroopa tuleviku konverentsi kohta: kodanike kaasamine demokraatia hüvanguks ja Euroopa toimetulekuvõime parandamiseks