Skip to main content
European Union

Konference par Eiropas nākotni

Vispārīga informācija

Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni: dialogs ar iedzīvotājiem nolūkā veicināt demokrātiju un veidot noturīgāku Eiropu