Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
European Union

Konferencia o budúcnosti Európy

Súvislosti

Spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy: dialóg s občanmi v záujme demokracie a budovania odolnejšej Európy