Skip to main content

Regulas, direktīvas un citi tiesību akti

Šī lapa sniedz informāciju par regulām, direktīvām un citiem ES tiesību aktiem.

ES tiesību aktu piemērošana

Informācija par to, kā ES dalībvalstis piemēro un īsteno ES tiesību aktus.

Tiesību aktu meklēšana

ES tiesību aktu (spēkā esošo un sagatavošanā esošo tiesību aktu) meklēšana datubāzē “EUR-Lex” un citos ES likumdošanas direktorijos.

Meklēt judikatūrā

Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietnē varat meklēt ES jaunāko judikatūru pēc lietas numura, lietā iesaistīto pušu vārda, nosaukuma vai datuma.