Skip to main content

Rialacháin, Treoracha agus gníomhartha eile

Tá eolas ar Rialacháin, Treoracha agus gníomhartha reachtacha eile de chuid an Aontais Eorpaigh le fáil ar an leathanach seo

Feidhmiú dhlí an AE

Eolas faoi mar a chuirtear dlí agus reachtaíocht AE i bhfeidhm agus chun feidhme sna Ballstáit.

Reachtaíocht AE

Déan cuardach ar reachtaíocht an AE (atá i bhfeidhm agus á hullmhú) ar EUR-Lex agus in eolairí eile reachtaíochta AE.

Aimsigh cásdlí

Aimsigh an cásdlí AE is déanaí ar shuíomh gréasáin Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa de réir cásuimhreach, ainmneacha na bpáirtithe nó dáta.