Skip to main content

Tosaíochtaí agus gníomhaíochtaí

Tosaíochtaí an Aontais

Faigh eolas faoi thosaíochtaí an Aontais do 2019-2024: Eoraip ghlas a chur chun cinn, an bonn eacnamaíoch a fhorbairt, saoránaigh agus a saoirsí a chosaint.

An méid atá bainte amach

Faigh eolas faoin méid a dhéanann an tAontas dá shaoránaigh agus faoi na bealaí a gcosnaíonn sé cearta, a gcuireann sé an rathúlacht chun cinn agus a ndéanann sé gach iarracht an domhan a dhéanamh níos sábháilte do chách.

Gníomhaíochtaí de réir topaice

An dóigh a mbaineann an tAontas Eorpach a phríomhchuspóirí polaitiúla agus straitéiseacha amach de réir topaice.

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Cuir do thuairimí in iúl agus cuidigh chun ár dtodhchaí choiteann a mhúnlú trí pháirt a ghlacadh i sraith díospóireachtaí agus comhráite faoi stiúir na saoránach.

Freagairt chomhchoiteann an Aontais ar COVID-19

Léargas ar ghníomhaíochtaí an Aontais chun tacú le saoránaigh, gnólachtaí agus leis an ngeilleagar, chun trealamh leighis a sholáthar agus chun taighde a spreagadh mar chuid den fhreagairt ar phaindéim an choróinvíris