Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cuairt a thabhairt ar institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh

Fáilte chuig Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Cuireann na hInstitiúidí Eorpacha fáilte roimh chuairteoirí ó gach cearn den domhan teacht agus foghlaim faoin Aontas Eorpach agus tuiscint a fháil ar an méid a dhéanann sé. 

Tá láithreacha ag na hInstitiúidí i roinnt mórchathracha Eorpacha, agus cuireann siad réimse leathan roghanna ar fáil do chuairteoirí. Tá ionaid chuairteoirí idirghníomhacha ag cuid de na hinstitiúidí; ceadaíonn cuid díobh rochtain fhisiciúil ar a bhfoirgnimh, agus eagraíonn cuid eile cur i láthair saindeartha agus seisiúin phlé leis an bhfoireann.

Cé go bhfuil go leor bealaí ann chun cuairt a thabhairt ar institiúid Eorpach, is cinnte go mbeidh eispéireas idirghníomhach oideachasúil ag gach cuairteoir. Gheobhaidh gach duine, idir dhaltaí agus turasóirí, léargas ar shaol an Aontais Eorpaigh agus ar an méid a dhéanann sé. Ní hamháin sin ach beidh craic acu freisin!

Lá Oscailte agus turais fhíorúla

Gach bliain le Lá na hEorpa a cheiliúradh, osclaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh a gcuid doirse don phobal sa Bhruiséil agus in Strasbourg i dtús mhí na Bealtaine. Eagraíonn oifigí áitiúla de chuid an Aontais san Eoraip agus ar fud an domhain gníomhaíochtaí agus imeachtaí éagsúla do dhaoine idir óg agus aosta. 

Deis ar leith é Lá Oscailte an Aontais chun eolas a fháil faoin mbealach a dtéann na hinstitiúidí Eorpacha i bhfeidhm ar do shaol. Féadfaidh tú dul isteach sna foirgnimh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí speisialta, cuir i gcás díospóireachtaí poiblí agus turais threoraithe. 

Agus má bhíonn deacrachtaí agat teacht chomh fada leis na hinstitiúidí féin, d’fhéadfá ‘turas fíorúil’ a dhéanamh. I gcás roinnt institiúidí is féidir rochtain fhíorúil a fháil ar a bhfoirgnimh, ionas go bhféadfaidh tú eolas a fháil faoin mbealach a n-oibríonn an tAontas gan an teach a fhágáil.

Cliceáil ar rannán gach cathrach chun liosta iomlán de na hionaid fhéideartha a fheiceáil, sin agus nasc le haghaidh eolas níos mionsonraithe.