Skip to main content

Tacaíocht ón Aontas Eorpach don Úcráin

Tá an fhaisnéis seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

An 24 Feabhra 2022 rinne fórsaí armtha na Rúise ionradh mórscála ar an Úcráin. Mar thoradh ar an bhfogha sin gan chúis gan údar, tá limistéir mhóra den Úcráin anois ina limistéir chogaidh a bhfuil a lán daoine ag teitheadh uathu.

D’fhreagair an tAontas go pras agus go cinntitheach d’fhogha na Rúise trí bhearta sriantacha a ghlacadh, bearta a mbeidh iarmhairtí ollmhóra tromchúiseacha acu i leith na Rúise.

Chuir an tAontas dlús lena thacaíocht pholaitiúil, dhaonnúil agus airgeadais don Úcráin ó thaobh gheilleagar agus sochaí na tíre de, agus atógáil na tíre amach anseo.

Sa spotsolas

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Aon bhliain amháin de fhrithbheartaíocht na hÚcráine

Bliain ó shin chuir fórsaí na Rúise tús le hionradh dearg ar an Úcráin. Sin bliain ó shin a thosaigh an fhrithsheasmhacht agus ó cuireadh iallach ar an Úcráin a luachanna agus a saoirsí a chosaint, mar aon lenár luachanna agus ár saoirsí comhroinnte. Tá crógacht mhuintir na hÚcráine tar éis dul i bhfeidhm go mór ar an domhan mór. Ní theipfidh ar thacaíocht an Aontais choíche.

Dlúthpháirtíocht an Aontais ar obair

Tá an tAontas aontaithe diongbháilte maidir lena thacaíocht don Úcráin. Is go géar a cháineann sé fogha míleata na Rúise gan chúis gan údar.

Sa chéad bhliain tar éis an ionraidh, chuir an tAontas tacaíocht eacnamaíoch, dhaonnúil agus mhíleata ar fáil don Úcráin dar luach os cionn €67 mbilliún.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le gníomhaíochtaí an Aontais le linn na tréimhse sin, féach leat na leathanaigh ghréasáin agus na hacmhainní tiomnaithe a fhoilsíonn institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais:

European Parliament

Parlaimint na hEorpa

An dóigh a rannchuidíonn Parlaimint na hEorpa le tacaíocht an Aontais don Úcráin

European Central Bank

An Banc Ceannais Eorpach

Freagairt ar an ionradh ar an Úcráin ina bhfuil beartas airgeadaíochta, smachtbhannaí a chur chun feidhme agus cobhsaíocht airgeadais a chinntiú san áireamh

European Committee of the Regions

Coiste Eorpach na Réigiún

Eolas faoi Chomhghuaillíocht Eorpach na gCathracha agus na Réigiún ar mhaithe le hAtógáil na hÚcráine

Europol logo

Europol

An dóigh a seasann Europol i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise

Tá sraith smachtbhannaí forchurtha ag an Aontas i gcoinne daoine aonair agus eagraíochtaí. Tá na bearta sin ceaptha chun bonn eacnamaíoch na Rúise a lagú, teicneolaíochtaí agus margaí riachtanacha a cheilt uirthi, agus lagú a dhéanamh ar a cumas an cogadh a fhearadh san Úcráin.

Ionas nach ndéanfaí difear do sholáthairtí bia, ní chuireann smachtbhannaí an Aontais cosc ar easpórtálacha bia agus táirgí talmhaíochta, ná ar idirbhearta lena mbaineann: Bia agus leasachán a thagann ón Rúis, is féidir le haon duine iad a cheannach agus a iompar

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise (an Chomhairle Eorpach)

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise (an Coimisiún Eorpach)

An bhréagaisnéis a chomhrac

Tá rabharta bréagaisnéise agus faisnéis míthreorach ag gabháil le cogadh foghach na Rúise san Úcráin. Tá níos mó ná 5,000 cás bréagaisnéise ó thaobh na hÚcráine de bailithe i mbunachar sonraí EUvsDisinfo.

An bhréagaisnéis a chomhrac (bunachar sonraí EUvsDisinfo)

Atógáil na hÚcráine

Ní mór iarracht mhór airgeadais a dhéanamh go domhanda chun an Úcráin a atógáil nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcogadh. Tá an tAontas ag cur go mór le hathléimneacht leanúnach na tíre cheana féin, ach beidh gá le tuilleadh tacaíochta sa mheántéarma agus san fhadtéarma: chun bunchlocha tíre saoire rathúla a athbhunú, tír atá fréamhaithe i luachanna na hEorpa agus atá lánpháirtithe go maith i ngeilleagar na hEorpa agus sa gheilleagar domhanda, agus chun tacú léi ar a conair Eorpach.

Atógáil na hÚcráine (an Chomhairle Eorpach)

Atógáil na hÚcráine (an Coimisiún Eorpach)