Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Tacaíocht ón Aontas Eorpach don Úcráin

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

An 24 Feabhra 2022 rinne fórsaí armtha na Rúise ionradh mórscála ar an Úcráin. 

D’fhreagair an tAontas go pras agus go cinntitheach d’fhogha na Rúise trí bhearta sriantacha a ghlacadh, bearta a bhfuil iarmhairtí ollmhóra tromchúiseacha acu i leith na Rúise.

Chuir an tAontas dlús lena thacaíocht pholaitiúil, dhaonnúil, mhíleata agus airgeadais don Úcráin ó thaobh gheilleagar agus sochaí na tíre de, agus atógáil na tíre amach anseo.

Sa spotsolas

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Seasann an tAontas le chéile ina thacaíocht bhuanseasmhach don Úcráin i bhfianaise chogadh foghach na Rúise agus a hiarrachtaí neamhdhleathacha chun críocha na hÚcráine a ionghabháil. Sin dhá bhliain ó shin a thosaigh an fhrithsheasmhacht agus ó cuireadh iallach ar an Úcráin a luachanna agus a saoirsí a chosaint, mar aon lenár luachanna agus ár saoirsí comhroinnte. Tá crógacht mhuintir na hÚcráine tar éis dul i bhfeidhm go mór ar an domhan mór. Tá an chreidiúint sheasmhach ann go mbeidh an lámh in uachtar ag an Úcráin, agus seasfaidh an Eoraip léi a fhad is gá.

Dlúthpháirtíocht an Aontais ar obair

Tá an tAontas aontaithe diongbháilte maidir lena thacaíocht don Úcráin. Is go géar a cháineann sé fogha míleata na Rúise gan chúis gan údar.

Ó cuireadh tús le hionradh na Rúise, chuir an tAontas tacaíocht eacnamaíoch, dhaonnúil agus mhíleata ar fáil don Úcráin dar luach os cionn €88 mbilliún.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le gníomhaíochtaí an Aontais le linn na tréimhse sin, féach leat na leathanaigh ghréasáin agus na hacmhainní tiomnaithe a fhoilsíonn institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais:

European Parliament

An dóigh a rannchuidíonn Parlaimint na hEorpa le tacaíocht an Aontais don Úcráin

European Central Bank

Freagairt ar an ionradh ar an Úcráin ina bhfuil beartas airgeadaíochta, smachtbhannaí a chur chun feidhme agus cobhsaíocht airgeadais a chinntiú san áireamh

European Committee of the Regions

Eolas faoi Chomhghuaillíocht Eorpach na gCathracha agus na Réigiún ar mhaithe le hAtógáil na hÚcráine

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise

Tá sraith smachtbhannaí forchurtha ag an Aontas i gcoinne daoine aonair agus eagraíochtaí. Tá na bearta sin ceaptha chun bonn eacnamaíoch na Rúise a lagú, teicneolaíochtaí agus margaí riachtanacha a cheilt uirthi, agus lagú a dhéanamh ar a cumas an cogadh a fhearadh san Úcráin.

Ionas nach ndéanfaí difear do sholáthairtí bia, ní chuireann smachtbhannaí an Aontais cosc ar easpórtálacha bia agus táirgí talmhaíochta, ná ar idirbhearta lena mbaineann: Bia agus leasachán a thagann ón Rúis, is féidir le haon duine iad a cheannach agus a iompar

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise (an Chomhairle Eorpach)

Smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Rúise (an Coimisiún Eorpach)

An bhréagaisnéis a chomhrac

Tá rabharta bréagaisnéise agus faisnéis míthreorach ag gabháil le cogadh foghach na Rúise san Úcráin. Tá níos mó ná 5,000 cás bréagaisnéise ó thaobh na hÚcráine de bailithe i mbunachar sonraí EUvsDisinfo.

An bhréagaisnéis a chomhrac (bunachar sonraí EUvsDisinfo)

Atógáil na hÚcráine

Ní mór iarracht mhór airgeadais a dhéanamh go domhanda chun an Úcráin a atógáil nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcogadh. Tá an tAontas ag cuidiú go suntasach cheana féin le borradh a chur faoi athléimneacht leanúnach na tíre, agus tá Saoráid nua don Úcráin curtha ar bun aige freisin, ar ionstraim thiomnaithe í chun suas le €50 billiún a chur ar fáil don Úcráin i dtacaíocht airgeadais chobhsaí intuartha do na blianta 2024 go 2027.

Atógáil na hÚcráine (an Chomhairle Eorpach)

An tSaoráid don Úcráin (An Coimisiún Eorpach)