Skip to main content

Cónaí, obair, staidéar

Ag cur fút san Aontas

Faigh eolas faoi do chearta mar shaoránach den Aontas atá ag cur faoi san Aontas: ó chearta cónaithe go cúram sláinte agus ón tsiopadóireacht go dtí an pósadh, ní raibh sé riamh chomh héasca céanna a bheith i do chónaí i dtír eile.

Taisteal san Aontas Eorpach

An bhfuil tú ag taisteal go dtí an tAontas Eorpach nó tíortha Schengen? Faigh eolas faoi na nithe is féidir a thabhairt leat ar bord, na rialacha taistil aeir atá i bhfeidhm agus na doiciméid is ceart a thabhairt leat

Bí páirteach, bí idirghníomhach, bí ag vótáil

Nocht do thuairimí maidir leis an Aontas a mhúnlú agus a fheabhsú: faigh amach conas seasamh i dtoghchán, achainí a sheoladh agus freastal ar chomhphlé leis na saoránaigh.

Imirce chuig an Aontas

An bhfuil tú ag iarraidh aistriú go dlíthiúil chuig an Aontas? Léigh faoi na cearta atá agat san Aontas agus faigh amach an bhfuil tú incháilithe chun leas a bhaint as rialacha inimirce an Aontais.

Ag obair san Aontas

Bí ar an eolas maidir leis na cearta atá agat mar náisiúnach den Aontas atá ag obair i mBallstát eile, idir chánachas agus shochair, chuardach poist agus dul ar scor.

Dul i mbun gnó san Aontas

Faigh amach faoin méid atá de dhíth chun dul i mbun gnó san Aontas, cuir i gcás na rialacha, nósanna imeachta agus tacaíocht atá ar fáil do ghnóthais bheaga

Iompórtáil agus easpórtáil

Cuir eolas ar na rialacha agus na nósanna imeachta trádála maidir le hearraí agus seirbhísí a iompórtáil agus a easpórtáil isteach san Aontas agus amach as

Maoiniú, deontais, fóirdheontais

Cad iad na cineálacha éagsúla maoinithe atá ar fáil san Aontas? Conas a bhainistítear iad? Agus cé atá incháilithe le haghaidh maoinithe, deontas nó fóirdheontas?

Conarthaí poiblí

An úsáid a bhaineann an tAontas as conarthaí poiblí, na rialacha agus na nósanna imeachta a rialaíonn a n-úsáid agus eolas faoi ghlaonna ar thairiscintí

Staidéar agus oiliúint san Aontas

Faigh eolas maidir le conas is féidir le cláir de chuid an Aontais cuidiú leat staidéar, oiliúint, obair nó obair dheonach a dhéanamh i mBallstát eile den Aontas

Poist agus tréimhsí oiliúna in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Achoimre – gairmeacha agus na cineálacha conarthaí in institiúidí an Aontais agus conas iarratas a dhéanamh.