Skip to main content

Elamine, töötamine, õppimine

Elu ELis

Siit leiate teavet oma õiguste kohta ELis elava ELi kodanikuna: elamisloa hankimine, tervishoid, ostude tegemine ja abielu välisriigis ei ole kunagi olnud lihtsam.

Reisimine ELis

Kas kavatsete reisida ELi või Schengeni ala riikidesse? Siit leiate teavet selle kohta, mida võite võtta lennuki pardale, millised nõuded lennureiside puhul kehtivad ja millised dokumendid peavad kaasas olema.

Osalus, suhtlus, hääletused

Tehke teatavaks oma arvamus selle kohta, kuidas Euroopa Liitu arendada ja paremaks muuta: uurige, kuidas kandideerida, algatada petitsioone või osaleda kodanikega peetavas dialoogis.

ELi suunduv ränne

Kas soovid seaduslikult ELi elama asuda? Tutvuge ELi õigusest tulenevate õigustega ning tehke kindlaks, millised hüved on teile sisserännet reguleerivate õigusnormidega ette nähtud.

Töötamine ELis

Teadke oma õigusi teises ELi liikmesriigis töötades! Millised on teie õigused ELi kodanikuna maksustamise, hüvitiste, tööotsimise ja pensioni vallas?

Ettevõtlus ELis

Teave selle kohta, mida on vaja ELis ettevõtlusega tegelemiseks, sh normid, menetlused ja väikeettevõtjatele pakutav toetus.

Import ja eksport

Tutvuge kaubandusnormide ja -menetlustega kaupade ja teenuste importimiseks ELi ja eksportimiseks EList

Rahastus, toetused, subsiidiumid

Millised on ELi rahastuse eri liigid? Kuidas neid hallatakse? Kes võivad rahastust, toetusi ja subsiidiume saada?

Riigihanked

Riigihankemenetlus ELis, hankeid reguleerivad eeskirjad ning hangete väljakuulutamine

Õppimine ja koolitus ELis

Tutvuge ELi programmide pakutavate võimalustega õppida, käia koolitusel, töötada või tegutseda vabatahtlikuna mõnes teises ELi liikmesriigis

Töö ja praktika ELi institutsioonides

Lühikokkuvõte: karjäär ELi institutsioonides, töölepingu liigid ning kuidas kandideerida.