Skip to main content

Institutsioonide juhid

Kes on ELi peamiste institutsioonide (Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon) juhid? Millised on nende ülesanded? Lisateavet leiate siit.

Valimised ja ametisse nimetamised

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas valitakse ELi institutsioonide juhid ja milliste põhimõtete alusel täidetakse kõrgemad ametikohad.