Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (72)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Detsentraliseeritud asutus

Amet aitab elektroonilist sidet käsitlevaid määrusi kogu ELis järjepidevalt kohaldada.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Aadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab ELi infrastruktuuri ning teadusprogramme transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Detsentraliseeritud asutus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Euroopa Liidu juriidiline isik

Euroopa Andmekaitsenõukogu annab suuniseid ja soovitusi selle kohta, kuidas kohaldada andmekaitse-eeskirju ELis.

Veebisait
E-post
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi organ

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused kaitsevad andmetöötlemisel isikuandmeid.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 283 19 00
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Veebisait
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
ELi organ

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus, mis viib ellu ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 584 11 11
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
ELi organ

ELi kliimapangana pakub EIP rahalisi vahendeid ja annab nõu projektidele, mis võitlevad kliimamuutustega, soodustavad Euroopa integratsiooni, edendavad ELi arengut või toetavad rohkem kui 160 riigis ELi poliitikat.

Veebisait
Telefoninumber
+352 43 79 1
Aadress
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut toetab jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ELis.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+370 5 215 7400
Aadress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania