Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
 • Rakendusamet

EISMEA

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet haldab ELi programme, mis aitavad väikeettevõtjail konkurentsivõimelistena püsida. Samuti haldab ta programme teadusuuringute, keskkonna, energeetika ja kalandustööstuse valdkondades.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

acer

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
https://www.acer.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Detsentraliseeritud asutus

BEREC Office

Amet aitab elektroonilist sidet käsitlevaid määrusi kogu ELis järjepidevalt kohaldada.

Veebisait
http://berec.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Aadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Rakendusamet

CINEA

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab ELi infrastruktuuri ning teadusprogramme transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Veebisait
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

cpvo

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
https://cpvo.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
 • Rakendusamet

EACEA

EACEA haldab hariduse, audiovisuaal-, kultuuri, noorte, spordi, kodakondsuse ja vabatahtliku tegevuse valdkondade rahastamist.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

EASA

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
http://easa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
 • Detsentraliseeritud asutus

EBA

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
http://www.eba.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
 • Detsentraliseeritud asutus

ECDC

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
https://ecdc.europa.eu/en/home
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
 • Detsentraliseeritud asutus

ECHA

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
https://echa.europa.eu/en/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Detsentraliseeritud asutus

EEA

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Veebisait
http://www.eea.europa.eu/
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • ELi organ

EEAS

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus, mis viib ellu ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

Veebisait
https://www.eeas.europa.eu
Telefoninumber
+32 2 584 11 11
 • Detsentraliseeritud asutus

EFCA

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
http://www.efca.europa.eu/en
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Detsentraliseeritud asutus

EFSA

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
https://www.efsa.europa.eu/
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • ELi organ

EIB

ELi kliimapangana pakub EIP rahalisi vahendeid ja annab nõu projektidele, mis võitlevad kliimamuutustega, soodustavad Euroopa integratsiooni, edendavad ELi arengut või toetavad rohkem kui 160 riigis ELi poliitikat.

Veebisait
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefoninumber
+352 43 79 1
Aadress
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Detsentraliseeritud asutus

EIGE

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut toetab jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ELis.

Veebisait
http://eige.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+370 5 215 7400
Aadress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania