Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (72)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Detsentraliseeritud asutus

Amet aitab elektroonilist sidet käsitlevaid määrusi kogu ELis järjepidevalt kohaldada.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Aadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab ELi infrastruktuuri ning teadusprogramme transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi organ

Regioonide Komitee on kogu, mis nõustab Euroopa institutsioone ELi linnu ja piirkondi mõjutavate õigusaktide osas.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 282 22 11
Aadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
ELi institutsioon

Euroopa Kontrollikoda tagab, et ELi vahendeid kajastatakse nõuetekohaselt ning kõik vahendid kogutakse ja kulutatakse kooskõlas ELi finantseeskirjadega.

Veebisait
Telefoninumber
+352 4398 1
Aadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Detsentraliseeritud asutus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Euroopa Liidu juriidiline isik

Euroopa Andmekaitsenõukogu annab suuniseid ja soovitusi selle kohta, kuidas kohaldada andmekaitse-eeskirju ELis.

Veebisait
E-post
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi organ

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused kaitsevad andmetöötlemisel isikuandmeid.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 283 19 00
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Veebisait
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
ELi organ

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus, mis viib ellu ELi välis- ja julgeolekupoliitikat.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 584 11 11
ELi organ

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi nõuandev organ, mis esitab arvamusi teistele ELi institutsioonidele.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 546 90 11
Aadress
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium