Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (68)

RSS
Tulemused 1 kuni 10
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
ELi ühisettevõte

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eesmärk on luua ELis jätkusuutlikum ja konkurentsivõimelisem biotööstuse sektor.

Veebisait
Aadress
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Amet aitab elektroonilist sidet käsitlevaid määrusi kogu ELis järjepidevalt kohaldada.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Aadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab ELi infrastruktuuri ning teadusprogramme transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi ühisettevõte

Clean Sky 2 eesmärk on luua tehnoloogilised lahendused äriotstarbelise lennutegevuse probleemidele.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 221 81 52
Aadress
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
ELi asutus

Regioonide Komitee on kogu, mis nõustab Euroopa institutsioone ELi linnu ja piirkondi mõjutavate õigusaktide osas.

Veebisait
Telefoninumber
+32 2 282 22 11
Aadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France