Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 20 kuni 40
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve annab ELi institutsioonidele nõu, kuidas säilitada tõhusat ja stabiilset finantssüsteemi.

Veebisait
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Aadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Muu asutus

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eesmärk on parandada innovatsiooni tööstuse ja haridusorganisatsioonide koostöö kaudu.

Veebisait
http://eit.europa.eu/
Telefoninumber
+36 14 819 300
Aadress
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Tööjõuamet tagab, et piiriülest tööd ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme kohaldatakse ELis nõuetekohaselt.

Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist, hinnates ja jälgides ravimeid ELis.

Veebisait
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Aadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile sõltumatut teavet uimastite ja narkomaania kohta, et seadusandjad saaksid välja töötada tõhusa uimastipoliitika.

Veebisait
http://www.emcdda.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 121 02 00
Aadress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Meresõiduohutuse Amet jagab teadmisi ja oskusteavet, et parandada meresõiduohutust ja -turvalisust ning vähendada reostust.

Veebisait
http://www.emsa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 1209 200
Aadress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
ELi organ

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi nõuandev organ, mis esitab teistele ELi institutsioonidele arvamusi.

Veebisait
https://www.eesc.europa.eu/
Telefoninumber
+32 2 546 90 11
Aadress
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) eesmärk on saavutada küberturvalisuse ühtlane kõrge tase kogu Euroopas.

Veebisait
http://www.enisa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+30 28 14 40 9711
Aadress
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
ELi institutsioonidevaheline talitus

EPSO värbab kvaliteetse valikumenetluse abil ELi institutsioonide, organite ja ametite töötajaid.

Veebisait
https://epso.europa.eu/en
Telefoninumber
+ 32 (0) 2 299 11 11
Aadress
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Raudteeameti eesmärk on parandada ELi raudteesüsteemi, töötades välja ühised tehnilised ja ohutusstandardid kogu ELis.

Veebisait
http://www.era.europa.eu/
Telefoninumber
+33 3 27 09 65 00
Aadress
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
Rakendusamet

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet haldab ELi programme teadusuuringute valdkonnas.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis kaitseb ELi finantssüsteemi stabiilsust.

Veebisait
https://www.esma.europa.eu/
Telefoninumber
+33 1 58 36 43 21
Aadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Koolitusfond toetab ELi partnerriike haridus- ja koolitussüsteemide reformimisel.

Veebisait
https://www.etf.europa.eu/en
Telefoninumber
+39 011 630 22 22
Aadress
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet aitab muuta töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks.

Veebisait
https://osha.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+34 944-358-400
Aadress
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut analüüsib välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi.

Veebisait
http://www.iss.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+33 1 56 89 19 30
Aadress
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis asutati 1975. aastal. Selle ülesanne on pakkuda teadmisi parema sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitika väljatöötamiseks kooskõlas määrusega (EL) 2019/127.

Veebisait
http://www.eurofound.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+353 1 204 31 00
Aadress
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ireland
Detsentraliseeritud asutus

Eurojust toetab õigusalast koostööd ELis mitmesuguste piiriüleste kuritegude puhul, nagu terrorism, uimastikaubandus ja küberkuritegevus.

Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Aadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands