Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 20 kuni 40
 • Detsentraliseeritud asutus

EIOPA

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve annab ELi institutsioonidele nõu, kuidas säilitada tõhusat ja stabiilset finantssüsteemi.

Veebisait
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Aadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Muu asutus

EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eesmärk on parandada innovatsiooni tööstuse ja haridusorganisatsioonide koostöö kaudu.

Veebisait
http://eit.europa.eu/
Telefoninumber
+36 14 819 300
Aadress
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Detsentraliseeritud asutus

ELA

Euroopa Tööjõuamet tagab, et piiriülest tööd ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme kohaldatakse ELis nõuetekohaselt.

 • Detsentraliseeritud asutus

EMA

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist, hinnates ja jälgides ravimeid ELis.

Veebisait
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Aadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Detsentraliseeritud asutus

EMCDDA

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile sõltumatut teavet uimastite ja narkomaania kohta, et seadusandjad saaksid välja töötada tõhusa uimastipoliitika.

Veebisait
http://www.emcdda.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 121 02 00
Aadress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Detsentraliseeritud asutus

EMSA

Euroopa Meresõiduohutuse Amet jagab teadmisi ja oskusteavet, et parandada meresõiduohutust ja -turvalisust ning vähendada reostust.

Veebisait
http://www.emsa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+351 21 1209 200
Aadress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • ELi organ

EMSK

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi nõuandev organ, mis esitab teistele ELi institutsioonidele arvamusi.

Veebisait
https://www.eesc.europa.eu/
Telefoninumber
+32 2 546 90 11
Aadress
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

ENISA

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) eesmärk on saavutada küberturvalisuse ühtlane kõrge tase kogu Euroopas.

Veebisait
http://www.enisa.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+30 28 14 40 9711
Aadress
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • ELi institutsioonidevaheline talitus

EPSO

EPSO värbab kvaliteetse valikumenetluse abil ELi institutsioonide, organite ja ametite töötajaid.

Veebisait
https://epso.europa.eu/en
Telefoninumber
+ 32 (0) 2 299 11 11
Aadress
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

ERA

Euroopa Liidu Raudteeameti eesmärk on parandada ELi raudteesüsteemi, töötades välja ühised tehnilised ja ohutusstandardid kogu ELis.

Veebisait
http://www.era.europa.eu/
Telefoninumber
+33 3 27 09 65 00
Aadress
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Rakendusamet

ERCEA

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet haldab ELi programme teadusuuringute valdkonnas.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on sõltumatu ELi asutus, mis kaitseb ELi finantssüsteemi stabiilsust.

Veebisait
https://www.esma.europa.eu/
Telefoninumber
+33 1 58 36 43 21
Aadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Detsentraliseeritud asutus

ETF

Euroopa Koolitusfond toetab ELi partnerriike haridus- ja koolitussüsteemide reformimisel.

Veebisait
https://www.etf.europa.eu/en
Telefoninumber
+39 011 630 22 22
Aadress
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Detsentraliseeritud asutus

EU-OSHA

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet aitab muuta töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks.

Veebisait
https://osha.europa.eu/en
E-post
Telefoninumber
+34 944-358-400
Aadress
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

EUISS

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut analüüsib välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi.

Veebisait
http://www.iss.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+33 1 56 89 19 30
Aadress
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Detsentraliseeritud asutus

Eurofound

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) on kolmepoolne Euroopa Liidu asutus, mis asutati 1975. aastal. Selle ülesanne on pakkuda teadmisi parema sotsiaal-, tööhõive- ja tööpoliitika väljatöötamiseks kooskõlas määrusega (EL) 2019/127.

Veebisait
http://www.eurofound.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+353 1 204 31 00
Aadress
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ireland
 • Detsentraliseeritud asutus

Eurojust

Eurojust toetab õigusalast koostööd ELis mitmesuguste piiriüleste kuritegude puhul, nagu terrorism, uimastikaubandus ja küberkuritegevus.

Veebisait
https://www.eurojust.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+31 70 412 50 00
Aadress
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands